نام کتاب : Welding Principles and Practices

نویسنده : Edward R. Bohnart

ویرایش : ۵

سال انتشار : ۲۰۱۸

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۱۱۵۲

انتشارات : McGraw-Hill Education

Description About Book Welding Principles and Practices From Amazon


Welding: Principles and Practices provides a course of instruction in welding, other joining processes, and cutting that will enable students to begin with the most elementary work and progressively study and practice each process until they are skilled. Both principles and practice are presented so that the student can combine the “why” and the “how” for complete understanding. In this textbook, the fundamental theory of the practice in gas, arc, gas-shielded and self shielded processes, welding, brazing, soldering, and plastic welding processes, is presented. The various applications of these processes are covered such as manual, semiautomatic, mechanized, automatic, and robotic methods. Current industrial practices are cited with use of various national welding codes and standards. The content is based on the SENSE program of the American Welding Society along with other leading welding authorities.

 

درباره کتاب Welding Principles and Practices – ترجمه شده از گوگل


جوشکار: اصول و عملکرد آموزشی در جوشکاری، فرآیندهای پیوستگی دیگر و برش را فراهم میکند که دانشآموزان را با ابتکارترین کار آغاز میکند و هر کاری را تا زمانی که مهارت دارند، مطالعه و تمرین کنند. هر دو اصل و عمل ارائه شده است به طوری که دانش آموز می تواند “چرا” و “چگونه” برای تفاهم کامل ترکیب. در این کتاب درسی، نظریه اساسی عملیات در فرایند های گاز، قوس، گاز محافظ و خود محافظ، جوشکاری، لحیم کاری، لحیم کاری و فرایندهای جوشکاری پلاستیک ارائه شده است. برنامه های کاربردی مختلف این فرایندها شامل روش های دستی، نیمه اتوماتیک، مکانیکی، اتوماتیک و روباتیک هستند. شیوه های صنعتی فعلی با استفاده از قوانین و مقررات مختلف جوشکاری ملی ذکر شده است. این محتوا براساس برنامه SENSE انجمن جوشکاری آمریکایی همراه با دیگر مقامهای جوشکاری پیشرو است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.