نام کتاب : Masterplanning Futures

نویسنده : Lucy Bullivant

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۲

فرمت : AZW3

تعداد صفحه : ۳۲۸

انتشارات : Routledge

 

Description About Book Masterplanning Futures From Amazon


Masterplanning Futures Winner of the Urban Design Group’s 2014 Book of the Year Award!

In the past, spatial masterplans for cities have been fixed blueprints realized as physical form through conventional top down processes. These frequently disregarded existing social and cultural structures, while the old modernist planning model zoned space for home and work. At a time of urban growth, these models are now being replaced by more adaptable, mixed use plans dealing holistically with the physical, social and economic revival of districts, cities and regions. Through today’s public participative approaches and using technologically enabled tools, contemporary masterplanning instruments embody fresh principles, giving cities a greater resilience and capacity for social integration and change in the future.

Lucy Bullivant analyses the ideals and processes of international masterplans, and their role in the evolution of many different types of urban contexts in both the developed and developing world. Among the book’s key themes are landscape-driven schemes, social equity through the reevaluation of spatial planning, and the evolution of strategies responding to a range of ecological issues and the demands of social growth.

Drawing on first-hand accounts and illustrated throughout with colour photographs, plans and visualizations, Masterplanning Futures includes twenty essays introduced by an extensive overview of the field and its objectives.  These investigate plans including one-north Singapore, Masdar City in Abu Dhabi, Xochimilco in Mexico City and Waterfront Seattle, illuminating their distinct yet complementary integrated strategies. This is a key book for those interested in today’s multiscalar masterplanning and conceptually advanced methodologies and principles being applied to meet the challenges and opportunities of the urbanizing world.

The author’s research was enabled by grants from the Commission for Architecture and the Built Environment (CABE), the SfA (the Netherlands Architecture Fund), the Danish Embassy and support from the Alfred Herrhausen Society.

درباره کتاب Masterplanning Futures – ترجمه شده از گوگل


کتاب Masterplanning Futures برنده جایزه کتاب سال ۲۰۱۴ گروه طراحی شهری!
در گذشته، نقشه های فضایی برای شهرها، طرحهای فیزیکی را که از طریق فرایندهای بالا به پایین به کار گرفته شدهاند، به صورت فیزیکی شناخته شدهاند. این اغلب ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود را نادیده می گیرد، در حالی که برنامه ریزی مدرن مدرن مدل فضایی برای خانه و کار است. در زمان رشد شهری، این مدلها در حال حاضر توسط برنامه های سازگارتر و برنامه های کاربردی مخلوط جایگزین شده اند که به صورت جامع با احیای جسمی، اجتماعی و اقتصادی مناطق، شهرها و مناطق روبرو هستند. از طریق رویکردهای مشارکت عمومی امروزه و با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی فعال، ابزارهای masterplanning معاصر، اصول جدیدی را در بر می گیرند، که سبب انعطاف پذیری و توانایی بیشتر برای انسجام اجتماعی و تغییر در آینده می شود.
لوسی بولیفانت، آرمانها و فرآیندهای طرحهای بینالمللی بینالمللی و نقش آنها در تکامل بسیاری از انواع مختلف شهرها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحلیل میکند. در میان موضوعات کلیدی کتاب، طرح های مبتنی بر چشم انداز، عدالت اجتماعی از طریق ارزیابی مجدد برنامه ریزی فضایی و تکامل استراتژی های پاسخ به طیف وسیعی از مسائل زیست محیطی و مطالبات رشد اجتماعی است.
کتاب Masterplanning Futures با استفاده از حسابهای دست اول و در سراسر عکس ها، طرح ها و تجسم های رنگی نشان داده شده است، این کتاب شامل بیست مقاله است که توسط مرور گسترده ای از زمینه و اهداف آن ارائه شده است. این برنامه ها شامل برنامه هایی از جمله یک شمال سنگاپور، شهر ماسدار در ابوظبی، Xochimilco در مکزیکو سیتی و خط ساحلی سیاتل را مورد بررسی قرار می دهد و استراتژی های یکپارچه و متمایز آنها را روشن می کند. این یک کتاب کلیدی برای کسانی است که علاقمند به برنامه ریزی استراتژیک چندرسانه ای امروز و متدولوژی ها و اصول مفهومی پیشرفته ای هستند که برای رفع چالش ها و فرصت های جهان شهرنشینی استفاده می شوند.
تحقیق نویسنده توسط کمک هزینه های کمیسیون معماری و محیط زیست (CABE)، SfA (صندوق معماری هلند)، سفارت دانمارک و حمایت از انجمن آلفرد هرشوثن فعال شد.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.