نام کتاب : Sustainable Communities

نویسنده : Woodrow W. Clark II

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۰۹

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۳۱۴

انتشارات : Springer

 

Description About Book Sustainable Communities From Amazon


This book would not have been possible without the dedication and commitment of each of the chapter authors. For some authors, writing a chapter was beyond their “۹–۵” job, and this book re?ects their commitment to sustainability at the local level for their communities. To every chapter author and their staff, friends, and families, thank you. This dynamic and paradigm-changing volume on the topic of sustainable development is focused on communities such as cities, schools, and colleges where the future of our families and children are most at risk. We must act today as each of the chapters represents in their presentations.

This book marks a new era: the Third Industrial Revolution. The new age of the Third Industrial Revolution has been labeled by some as the “green era” or “green economy,” but it had already started around the world, especially in Europe and Japan, for over a decade – since the end of the 20th c- tury. More signi?cantly, the book highlights people and communities who have a shared concern and vision along with the will and determination to enact programs and polices that make sustainable development real – not just political rhetoric or “branding” or even the current “buzz word” for obtaining funds and grants. The book presents “The Sequel to an Inconvenient Truth” – actual examples of how c- munities can and have changed in order to mitigate climate change. Again, thanks to everyone and their colleagues.

 

درباره کتاب Sustainable Communities – ترجمه شده از گوگل


این کتاب بدون تعهد و تعهد هر یک از نویسندگان فصل امکان پذیر نبوده است. برای برخی از نویسندگان، نوشتن فصل فراتر از “۹/۵” کار خود بود، و این کتاب دوباره؟ ECTS تعهد آنها به پایداری در سطح محلی برای جوامع خود. برای هر فصل نویسندگان و کارکنان آنها، دوستان و خانواده، از شما سپاسگزارم. این دوره پویا و در حال تغییر پارادایم در موضوع توسعه پایدار است در جوامع مانند شهرستانها، مدارس و کالج ها که در آن آینده خانواده ها و کودکان ما در معرض خطر بسیاری از آنها متمرکز شده است. ما باید امروز به عنوان هر یک از فصل ها سخنرانی نماییم.
این کتاب عصر جدیدی است: انقلاب صنعتی سوم. عصر جدید از انقلاب صنعتی سوم است، شده است توسط برخی به عنوان “عصر سبز” یا بیش از یک دهه برچسب “اقتصاد سبز”، اما آن آغاز شده بود در سراسر جهان، به ویژه در اروپا و ژاپن، برای – از پایان ۲۰th c- tury ؟ بیشتر به طور قابل توجهی، کتاب برجسته مردم و جوامع که دارای یک نگرانی مشترک و چشم انداز همراه با اراده و عزم به تصویب برنامه ها و سیاست های که باعث توسعه واقعی پایدار – شعارهای نه فقط سیاسی و یا “نام تجاری” و یا حتی جریان “کلمه وزوز “برای دریافت وجوه و کمک هزینه. این کتاب “عاقبت به یک حقیقت تلخ” – نمونه فعلی چگونه جوامع ج می توانید و تغییر به منظور کاهش تغییرات آب و هوا. باز هم، با تشکر از همه و همکاران خود.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.