نام کتاب : Timber Gridshells Architecture Structure and Craft

نویسنده : John Chilton, Gabriel Tang

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۶

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۲۸۰

انتشارات : Routledge

 

Description About Timber Gridshells Architecture Structure and Craft From Amazon


Throughout history, people have constructed simple timber lattice shelters such as the tepee or yurt, covered with animal skins, leaves, grasses and woven fabrics. Over the last fifty years, more sophisticated ‘webs of wood’ have emerged, with timber gridshells in particular becoming a structurally expressive form of architecture. Recent developments in digital design, 3-D modelling software, timber fabrication technologies as well as trends towards low-carbon construction have further reinforced architects’ interest in the use of lightweight timber grids and lattice structures.

This timely book charts the origin and evolution of the timber gridshell and its relation to timber lattice architecture. Drawing on a range of international case studies, the authors trace the effect advances in technology have had on design and construction in this field, providing a clear understanding of the structure, morphology, design process, and construction technology, and examining both the application and constraints of timber gridshells in architectural design.

Timber Gridshells is a highly illustrated, up-to-date resource which provides detailed answers and inspires new ideas. As such, it is essential reading for students of architecture as well as professional architects.

درباره کتاب Timber Gridshells Architecture Structure and Craft – ترجمه شده از گوگل


در طول تاریخ، مردم پناهگاه های چوب سختی مانند تپه یا یورت، پوشیده شده با پوست حیوانات، برگ، گیاهان و پارچه های بافته شده ساخته اند. در طی پنجاه سال گذشته، چوبهای پیچیده تر “پدید آمده” بوده است، به خصوص چوب مشبک های چوبی به شکل ساختاری بیانگر معماری است. پیشرفت های اخیر در طراحی دیجیتال، نرم افزار مدل سازی ۳ بعدی، فن آوری های ساخت چوب و همچنین روند ساخت ساخت کم کربن بیشتر مورد توجه معماران در استفاده از شبکه های چوب الوار و ساختارهای شبکه بوده است.

این کتاب به موقع، منشاء و تکامل چوب شبکه های چوب را نشان می دهد و ارتباط آن با معماری شبکه های چوبی. نویسندگان براساس مطالعات موردی بینالمللی، اثرات پیشرفت فناوری در طراحی و ساخت این زمینه را در بر میگیرد، درک روشنی از ساختار، مورفولوژی، فرآیند طراحی و فناوری ساخت و ساز، و بررسی هر دو برنامه و محدودیت های شبکه های چوبی در طراحی معماری.

Gridshells Timber is a highly illustrated، up-to-date resource that provides answers in detail and inspires new ideas. به همین ترتیب، خواندن ضروری برای دانشجویان معماری و همچنین معماران حرفه ای است.

 

 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.