نام کتاب : Collaboration in Creative Design: Methods and Tools

نویسنده : Panos Markopoulos, Jean-Bernard Martens, Julian Malins, Karin Coninx, Aggelos Liapis

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۱۶

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۳۹۳

انتشارات : Springer

 

Description About Book Collaboration in Creative Design: Methods and Tools From Amazon


This book presents a number of new methods, tools, and approaches aimed to assist researchers and designers during the early stages of the design process, focusing on the need to approach the development of new interactive products, systems and related services by closely observing the needs of potential end-users through adopting a design thinking approach.

A wide range of design approaches are explored, some emphasizing on the physicality of interaction and the products designed, others exploring interactive design and the emerging user experience (UX) with a focus on the value to the end-user. Contemporary design processes and the role of software tools to support design are also discussed. The researchers draw their expertise from a wide range of fields and it is this interdisciplinary approach which provides a unique perspective resulting in a flexible collection of methods that can be applied to a wide range of design contexts.

Interaction and UX designers and product design specialists will all find Collaboration in Creative Design an essential read.

 

درباره کتاب Collaboration in Creative Design: Methods and Tools – ترجمه شده از گوگل

این کتاب تعدادی از روشها، ابزارها و رویکردهای جدیدی را برای کمک به محققان و طراحان در مراحل اولیه طراحی طراحی ارائه می دهد و با تمرکز بر نیاز به رویکرد توسعه محصولات تعاملی جدید، سیستم ها و خدمات مرتبط با نزدیک بودن نیازها از کاربران بالقوه نهایی با اتخاذ رویکرد تفکر طراحی.

طیف گسترده ای از رویکردهای طراحی مورد بررسی قرار گرفته است، برخی با تاکید بر فیزیکی تعامل و محصولات طراحی شده، دیگران در حال بررسی طراحی تعاملی و تجربه کاربر در حال ظهور (UX) با تمرکز بر ارزش به کاربر نهایی. فرآیندهای طراحی معاصر و نقش ابزارهای نرم افزاری برای پشتیبانی از طراحی نیز مورد بحث قرار گرفته است. محققان تخصص خود را از طیف گسترده ای از زمینه ها استخراج می کنند و این رویکرد بین رشته ای است که یک دیدگاه منحصر به فرد را فراهم می کند که منجر به مجموعه ای انعطاف پذیر از روش هایی می شود که می تواند در طیف گسترده ای از زمینه های طراحی استفاده شود.

تعامل و طراحان UX و متخصصان طراحی محصول، همگی در طراحی خلاق، خواندن ضروری را خواهند یافت.

  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.