نام کتاب : Hydrology An Introduction

نویسنده : Wilfried Brutsaert

ویرایش : ۱

سال انتشار : ۲۰۰۵

فرمت : PDF

تعداد صفحه : ۶۱۸

کیفیت : OCR

انتشارات : Cambridge University Press

 

Description About Book Hydrology An Introduction From Amazon


Water in its different forms has always been a source of wonder, curiosity and practical concern for humans everywhere. Hydrology: An Introduction presents a coherent introduction to the fundamental principles of hydrology, based on the course that Wilfried Brutsaert has taught at Cornell University for the last thirty years. Hydrologic phenomena are dealt with at spatial and temporal scales at which they occur in nature. The physics and mathematics necessary to describe these phenomena are introduced and developed, and readers will require a working knowledge of calculus and basic fluid mechanics. The book will be invaluable as a textbook for entry-level courses in hydrology directed at advanced seniors and graduate students in physical science and engineering. In addition, the book will be more broadly of interest to professional scientists and engineers in hydrology, environmental science, meteorology, agronomy, geology, climatology, oceanology, glaciology and other earth sciences.

 

درباره کتاب Hydrology An Introduction – ترجمه شده از گوگل


آب در اشکال مختلف همیشه منبع جالب، کنجکاوی و نگرانی عملی برای انسانها در همه جا بوده است. هیدرولوژی: مقدمه مقدمه ای راجع به اصول اساسی هیدرولوژی ارائه می دهد که بر اساس دوره ای است که Wilfried Brutsaert در سی سال گذشته در دانشگاه کورنل آموخته است. پدیده های هیدرولوژیکی در مقیاس های فضایی و زمانی که در طبیعت اتفاق می افتد، مورد رسیدگی قرار می گیرند. فیزیک و ریاضیات لازم برای توصیف این پدیده ها معرفی و توسعه یافته اند، و خوانندگان نیاز به دانش کار محاسبات و مکانیک اساسی مایع دارند. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های ابتدایی در هیدرولوژی است که به دانش آموزان پیشرفته و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در علوم و مهندسی فیزیکی هدایت می شود. علاوه بر این، این کتاب به طور گسترده ای برای دانشمندان و مهندسان حرفه ای در هیدرولوژی، علوم زیست محیطی، هواشناسی، زراعت، زمین شناسی، هواشناسی، اقیانوس شناسی، یخ زدایی و سایر علوم زمین مورد توجه است.

 

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.
 چنان چه برای دانلود با مشکل مواجه شدید به لینک زیر مراجعه نمایید.

راهنمای دانلود از Uploadboy

 چنانچه کتاب خاصی مدٌ نظرتان است، نام کتاب، نام نویسنده و ISBN آن را در قسمت ” کتاب های درخواستی “ معرفی کنید تا در صورت امکان در سایت قرار گیرد.

 در صورتی که برای باز کردن کتاب مشکل دارید، بایستی نرم افزار مربوطه را دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار، با توجه به فرمت کتاب یکی از کلیدهای زیر را فشار دهید:

                                

  در صورت خراب بودن لینک کتاب، در قسمت نظراتِ همین مطلب گزارش دهید.