دانلود کتاب Active Vibration Control And Stability Analysis Of Flexible Beam Systems, 2019

Active Vibration Control And Stability Analysis Of Flexible Beam Systems, 2019

نام کتاب: Active Vibration Control And Stability Analysis Of Flexible Beam Systems

نویسنده: Wei He و Jinkun Liu

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۷۵۳۸۴, ۹۷۸۹۸۱۱۰۷۵۳۹۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۹

انتشارات: Springer Singapore

Description About Book Active Vibration Control And Stability Analysis Of Flexible Beam Systems From Amazon


This book presents theoretical explorations of several fundamental problems in the dynamics and control of flexible beam systems. By integrating fresh concepts and results to form a systematic approach to control, it establishes a basic theoretical framework. It includes typical control design examples verified using MATLAB simulation, which in turn illustrate the successful practical applications of active vibration control theory for flexible beam systems. The book is primarily intended for researchers and engineers in the control system and mechanical engineering community, offering them a unique resource.

درباره کتاب Active Vibration Control And Stability Analysis Of Flexible Beam Systems ترجمه شده از گوگل


این کتاب ارائه اکتشافات نظری چند مشکلات اساسی در پویایی و کنترل سیستم های پرتو قابل انعطاف است. با یکپارچه سازی مفاهیم تازه و نتایج به شکل یک رویکرد سیستماتیک به کنترل، آن را ایجاد یک چارچوب نظری اساسی است. این شامل کنترل معمولی نمونه طراحی شده با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی، که به نوبه خود نشان کاربردهای عملی موفق از تئوری کنترل فعال ارتعاشات برای سیستم های پرتو قابل انعطاف است. این کتاب در درجه اول برای محققان و مهندسان در سیستم کنترل و جامعه مهندسی مکانیک در نظر گرفته شده، ارائه آنها یک منبع منحصر به فرد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *