دانلود کتاب Analysing Buildings From Context To Detail In Time. Abcd Research Method, 2009

نام کتاب: Analysing Buildings From Context To Detail In Time. Abcd Research Method

نویسنده: H. Zijlstra

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۱۶۰۷۵۰۰۲۰۵, ۹۷۸۱۶۰۷۵۰۰۲۰۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۸

انتشارات: Ios Press

Description About Book Analysing Buildings From Context To Detail In Time. Abcd Research Method From Amazon


Technology provided the author of this book with the inspiration to develop a more comprehensive research method to assess buildings: Analysing Buildings from Context to Detail in time: ABCD Research Method. Technology, at academic level, should be considered in the analysis of a building. In this book the focus is on construction engineering, the study of the requirements associated with constructing buildings. Providing information on practice is a key element in construction engineering, which is a learning process. Changes are made during the life of a building and they might be made differently if the history and technical aspects of the building were studied in greater detail. Both maintenance and changes require us to understand the building concerned. In essence, a building can be described in detail using the ABCD research method. Experience obtained with other buildings can lead to better considered solutions when designing and building new buildings or intervening in existing buildings. We can recognize layers where changes may have led to interventions in what existed at one time. The ABCD research method is an instrument to show us how changes happened and what the original concepts for the building were. We have to investigate the history of the design and construction of a building to distil this essence.
IOS Press is an international science, technical and medical publisher of high-quality books for academics, scientists, and professionals in all fields.
Some of the areas we publish in:
-Biomedicine -Oncology -Artificial intelligence -Databases and information systems -Maritime engineering -Nanotechnology -Geoengineering -All aspects of physics -E-governance -E-commerce -The knowledge economy -Urban studies -Arms control -Understanding and responding to terrorism -Medical informatics -Computer Sciences

درباره کتاب Analysing Buildings From Context To Detail In Time. Abcd Research Method ترجمه شده از گوگل


فناوری نویسنده این کتاب با الهام ارائه به توسعه یک روش جامع تر تحقیق، ارزیابی ساختمان: تجزیه و تحلیل ساختمان از بافت برای جزئیات را در زمان: ABCD روش تحقیق. فنی، در سطح دانشگاهی، باید در تجزیه و تحلیل یک ساختمان در نظر گرفته. در این کتاب تمرکز بر مهندسی ساخت و ساز، مطالعه مورد نیاز مرتبط با ساختمان ساخت است. ارائه اطلاعات در مورد عمل یک عنصر کلیدی در مهندسی ساخت و ساز است که یک فرایند یادگیری است. تغییرات در طول زندگی از یک ساختمان ساخته شده و آنها ممکن است متفاوت ساخته شده اگر تاریخ و فنی جنبه از ساختمان را با جزئیات بیشتر مورد مطالعه قرار گرفت. هر دو تعمیر و نگهداری و تغییرات نیاز ما را به درک ساختمان نگران است. در اصل، یک ساختمان را می توان در جزئیات با استفاده از روش پژوهش ABCD است. تجربه به دست آمده با ساختمان های دیگر می توانند به راه حل های بهتر در نظر گرفته که طراحی و ساخت ساختمان های جدید و یا دخالت در ساختمان های موجود منجر شود. ما می توانید لایه های که در آن تغییرات ممکن است به مداخلات در چه در یک زمان وجود داشته است منجر به رسمیت بشناسند. روش پژوهش ABCD یک ابزار به ما نشان دهد که چگونه تغییرات اتفاق افتاده و آنچه مفاهیم اصلی برای ساختمان بودند است. ما باید به بررسی تاریخ از طراحی و ساخت یک ساختمان تلخیص این جوهر.
IOS مطبوعات علمی بین المللی، ناشر فنی و پزشکی از کتاب با کیفیت بالا برای دانشگاهیان، دانشمندان، و حرفه ای در همه زمینه ها است.
برخی از مناطق ما در انتشار:
-Biomedicine -Oncology -Artificial هوش -Databases و سیستم های اطلاعات -Maritime مهندسی -Nanotechnology -Geoengineering همه جنبه های فیزیک -E-حکومت ناشر تجارت کنترل بانک اقتصاد دانش مطالعات شهری -Arms -Understanding و پاسخ به تروریسم -Medical انفورماتیک علوم -Computer

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *