دانلود کتاب Atlas Of Regional Anesthesia, 1994

نام کتاب: Atlas Of Regional Anesthesia

نویسنده: Lori J. Goldstein و Robert F. Ozols

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۹۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۹۲۳۲۸۳۶۰, ۰۷۹۲۳۲۸۳۶۱, ۰۷۹۲۳۳۰۱۵۳, ۰۷۹۲۳۳۲۳۵۰, ۰۷۹۲۳۳۳۹۴۲,

فرمت: RAR

تعداد صفحه: ۱۰۹۴

حجم کتاب: ۴۷ مگابایت

کیفیت کتاب:

انتشارات: Springer

Description About Book Atlas Of Regional Anesthesia From Amazon


Over the last 50 years, drug development and clinical trials have resulted in successful complete responses in diseases such as childhood leukemia, testicular cancer and Hodgkin’s disease. We are still, however, confronted with over 500,000 cancer-related deaths per year. Clearly, the phenomenon of drug resistance is largely responsible for these failures and continues to be an area of active investigation. Since the last volume in this series, we have learned that the energy-dependent drug efflux protein, p-glycoprotein, encoded by the MDR 1 gene, is a member of a family of structurally related transport polypeptides, thus allowing us to explore the relationship between structure and function. In addition to ongoing well designed clinical trials aimed at reversing MDR mediated drug resistance, the first gene therapy studies with the MDR 1 gene retrovirally transduced into human bone marrow cells are about to be initiated. Although MDR is currently the most understood mechanism of drug resistance, we are uncovering increasing knowledge of alternative molecular and biochemical mechanisms of drug resistance to antimetabolites, cisplatin and alkylating agents and developing new strategies for circumventing such resistance. It is clear that drug resistance is complex, and many mechanisms exist by which cancer cells may overcome the cytotoxicity of our known chemotherapeutic agents. As our understanding of each of these mechanisms expands, well designed models will be necessary to test laboratory hypotheses and determine their relationship to drug resistance in humans. It is this integration of basic science and clinical investigation that will both advance our scientific knowledge and result in the improvement of cancer therapy.

درباره کتاب Atlas Of Regional Anesthesia ترجمه شده از گوگل


طی ۵۰ سال گذشته ، توسعه دارو و آزمایشات بالینی منجر به پاسخ کامل موفقیت آمیز در بیماری هایی مانند سرطان خون در کودکان ، سرطان بیضه و بیماری هوچکین شده است. با این وجود ما هنوز سالانه با بیش از ۵۰۰۰۰۰ مرگ ناشی از سرطان روبرو هستیم. واضح است که پدیده مقاومت به دارو تا حد زیادی مسئول این نارسایی ها است و همچنان به عنوان یک منطقه تحقیق فعال است. از آخرین جلد این مجموعه ، ما یاد گرفته ایم که پروتئین خروجی داروی وابسته به انرژی ، p-glycoprotein ، رمزگذاری شده توسط ژن MDR 1 ، عضوی از یک خانواده از پلی پپتیدهای حمل و نقل مربوط به ساختار است ، بنابراین به ما امکان می دهد رابطه را بررسی کنیم بین ساختار و عملکرد. علاوه بر آزمایشات بالینی خوب طراحی شده با هدف برگرداندن مقاومت دارویی با واسطه MDR ، اولین مطالعات ژن درمانی با ژن MDR 1 که از طریق رترو ویروسی به سلولهای مغز استخوان انسان منتقل می شود ، در شرف آغاز است. اگرچه MDR در حال حاضر شناخته شده ترین مکانیسم مقاومت به دارو است ، ما در حال کشف دانش روز افزون در مورد مکانیسم های جایگزین مولکولی و بیوشیمیایی مقاومت دارویی در برابر آنتی متابولیت ها ، سیس پلاتین و عوامل آلکیله کننده و ایجاد استراتژی های جدید برای دور زدن چنین مقاومتی هستیم. واضح است که مقاومت دارویی پیچیده است و مکانیسم های بسیاری وجود دارد که سلول های سرطانی ممکن است بر سمیت سلولی عوامل شیمی درمانی شناخته شده ما غلبه کنند. همانطور که درک ما از هر یک از این مکانیسم ها گسترش می یابد ، مدل های مناسب طراحی شده برای آزمایش فرضیه های آزمایشگاهی و تعیین ارتباط آنها با مقاومت دارویی در انسان ضروری خواهد بود. این ادغام علوم پایه و تحقیقات بالینی است که هم دانش علمی ما را ارتقا می بخشد و هم باعث بهبود سرطان درمانی می شود.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله