دانلود کتاب Biology, 10th ed, 2010

دانلود کتاب Biology, 10th ed, 2010

نام کتاب: Biology

نویسنده: Sylvia Mader

ویرایش: ۱۰

سال انتشار: ۲۰۱۰

کد ISBN کتاب: ۰۰۷۷۲۷۴۳۳۴, ۹۷۸۰۰۷۷۲۷۴۳۳۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۲۶

حجم کتاب: ۲۳۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mcgraw-Hill Science/Engineering/Math

Description About Book Biology From Amazon


Biology is a comprehensive introductory biology textbook for non-majors or mixed-majors courses that covers biology in a traditional order from the structure and function of the cell to the organization of the biosphere. The book, which centers on the evolution and diversity of organisms, is appropriate for a one- or two-semester course. It’s no wonder that Sylvia Mader’s Biology continues to be a text that’s appreciated as much by instructors as it is by the students who use it. The ninth edition is the epitome of Mader’s expertise: Its concise, precise writing uses an economy of words to present the material as succinctly and clearly as possible, thereby enabling students — even non-majors — to understand the concepts without necessarily asking the instructor to explain further.

درباره کتاب Biology ترجمه شده از گوگل


زیست شناسی یک کتاب درسی مقدماتی زیست شناسی جامع برای دوره های غیر گرایش یا رشته های مختلط است که زیست شناسی را به ترتیب سنتی از ساختار و عملکرد سلول تا سازمان زیست کره در بر می گیرد. این کتاب با محوریت تکامل و تنوع ارگانیسم ها مناسب برای یک دوره یک یا دو ترمی است. جای تعجب نیست که زیست شناسی سیلویا مادر همچنان به عنوان متنی مورد توجه اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. ویرایشنهم تجلی تخصص مادر است: نوشتن مختصر و دقیق آن از اقتصاد کلمات برای ارائه مطالب به صورت مختصر و واضح با حداکثر امکان استفاده می کند ، در نتیجه دانشجویان – حتی افراد غیر اصلی – را قادر می سازد تا مفاهیم را بدون نیاز به درخواست مربی برای توضیح بیشتر.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله