دانلود کتاب Changing The Odds For Vulnerable Children, 2019

نام کتاب: Changing The Odds For Vulnerable Children

نویسنده: Oecd

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۲۶۴۳۸۷۴۱۲, ۹۷۸۹۲۶۴۳۸۷۴۱۶

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۰

انتشارات: Org. For Economic Cooperation & Development

Description About Book Changing The Odds For Vulnerable Children From Amazon


Child vulnerability is the outcome of a range of complex factors that compound over time. Across the OECD, millions of children from diverse backgrounds face daily hardships ranging from poor housing and inadequate diets to maltreatment and unsafe neighbourhoods. Vulnerability locks disadvantaged children into disadvantaged adulthood, putting the brakes on social mobility. Investing in vulnerable children is not only an investment in disadvantaged individuals, families and communities, it is an investment in more resilient societies and inclusive economies. This report analyses the individual and environmental factors that contribute to child vulnerability. It calls on OECD countries to develop and implement cross-cutting well-being strategies that focus on empowering vulnerable families; strengthening children’s emotional and social skills; strengthening child protection; improving children’s health and educational outcomes; and reducing child poverty and material deprivation. Such policies reduce the barriers to healthy child development and well-being and increase opportunities and resources, thereby helping vulnerable children build resilience.

درباره کتاب Changing The Odds For Vulnerable Children ترجمه شده از گوگل


آسیب پذیری کودک نتیجه طیف وسیعی از عوامل پیچیده ای است که در طی زمان است. در سراسر OECD، میلیون ها کودک از پیشینه های گوناگون سختی های روزانه اعم از مسکن فقرا و رژیم های غذایی نامناسب به محله بدرفتاری و ناامن مواجه هستند. قفل آسیب پذیری کودکان در بزرگسالی محروم محروم، قرار دادن ترمز در تحرک اجتماعی. سرمایه گذاری در کودکان آسیب پذیر است که نه تنها سرمایه گذاری در محروم افراد، خانواده ها و جوامع، این یک سرمایه گذاری در جوامع بیشتر انعطاف پذیر و اقتصاد فراگیر است. این گزارش، عوامل فردی و محیطی که به آسیب پذیری کودک کمک می کند. این در کشورهای OECD را به توسعه و پیاده سازی متقاطع برش رفاه استراتژی است که تمرکز بر توانمند سازی خانواده های آسیب پذیر؛ تقویت مهارت های عاطفی و اجتماعی کودکان؛ تقویت حفاظت از کودکان؛ بهبود سلامت کودکان و نتایج آموزشی؛ و کاهش فقر کودکان و محرومیت مادی. چنین سیاست هایی موانع رشد کودک سالم و خوب بودن و فرصت افزایش و منابع، در نتیجه کمک به کودکان آسیب پذیر ایجاد انعطاف پذیری را کاهش دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *