دانلود کتاب Clinical Microbiology – Quality In Laboratory Diagnosis (Diagnostic Standards Of Care), 2011

نام کتاب: Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis (Diagnostic Standards Of Care)

نویسنده: Charles Stratton Md و Michael Laposata

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۱۹۳۶۲۸۷۱۹۶, ۹۷۸۱۹۳۶۲۸۷۱۹۲

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۶۴

انتشارات: Demos Medical

Description About Book Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis (Diagnostic Standards Of Care) From Amazon


Diagnostic Standards of Care Series Description: A key issue for every laboratory and individual laboratory practitioner is the assessment of risk and a current working knowledge of the standards of care established for diagnostic testing via guidelines, major studies and trials. The Diagnostic Standards of Care series presents an overview of the key diagnoses in clinical pathology using case examples to illustrate effective analysis of the case in light of current evidence and standards for the problem discussed. In addition to being practical diagnostic guides, these volumes will have a unique emphasis on quality assurance and evidence-based testing practices and the role of the pathologist in ensuring quality and patient safety. Clinical Microbiology address common medical errors seen in the clinical microbiology laboratory in order to show these errors to pathologists and laboratory technicians as well as clinicians. The goal is to allow such errors to be corrected by both individual effort and a systems approach in the laboratory. The book addresses potential medical errors in test ordering and specimen collection, testing in the laboratory, and reporting and interpretation of test results. Each of these phases can have an adverse impact on the diagnosis and treatment of an infectious disease if a medical error occurs. Potential medical errors are described and discussed in a clinical case-based learning format to effectively illustrate the conditions that contribute to these errors and enable the reader to recognize and avoid them in daily practice. Clinical Microbiology Features Descriptions of potential errors in test ordering and specimen collection in clinical microbiology Descriptions of potential errors in test performance in clinical microbiology Descriptions of potential errors in test reporting and interpretation in clinical microbiology Clinical case discussions provide “real world” illustrations of potential errors and how to anticipate and avoid them in practice Is Pocket-sized for Portability

درباره کتاب Clinical Microbiology – کیفیت کتاب In Laboratory Diagnosis (Diagnostic Standards Of Care) ترجمه شده از گوگل


استاندارد تشخیصی مراقبت سری توضیحات: یکی از مسائل کلیدی برای هر آزمایشگاه و پزشک آزمایشگاه فردی ارزیابی ریسک و دانش کار در حال حاضر از استانداردهای مراقبت برای تست تشخیصی از طریق دستورالعمل ها، با بررسی و آزمایش های تاسیس شده است. استانداردهای تشخیصی مراقبت ارائه سری یک مرور کلی از تشخیص های کلیدی در آسیب شناسی بالینی با استفاده از نمونه مورد تجزیه و تحلیل برای نشان دادن موثر مورد در پرتو شواهد فعلی و استاندارد برای مشکل بحث شده است. علاوه بر اینکه راهنماهای تشخیصی عملی، این حجم خواهد تاکید منحصر به فرد در تضمین کیفیت کتابو شیوه های تست مبتنی بر شواهد و نقش آسیب شناس در تضمین کیفیت کتابو ایمنی بیمار است. آدرس میکروب شناسی بالینی خطاهای پزشکی رایج در آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی به منظور نشان دادن این اشتباهات به آسیب شناسان و تکنسین آزمایشگاه و همچنین پزشکان دیده می شود. هدف این است که اجازه می دهد از این اشتباهات به هر دو تلاش فردی و رویکرد سیستم در آزمایشگاه اصلاح شود. آدرس کتاب خطاهای پزشکی بالقوه در سفارش آزمون و جمع آوری نمونه، آزمایش در آزمایشگاه و گزارش و تفسیر نتایج آزمون. هر کدام از این مراحل می تواند تاثیر منفی بر تشخیص و درمان بیماری های عفونی دارند اگر یک خطای پزشکی رخ می دهد. خطاهای پزشکی بالقوه به طور موثر نشان دادن شرایط است که به کمک این اشتباهات و خواننده را قادر به تشخیص و اجتناب از آنها در عمل روزانه توصیف و مورد بحث را در یک فرمتبالینی مبتنی بر مورد یادگیری است. میکروب شناسی بالینی ویژگی های شرح خطاهای احتمالی در سفارش آزمون و جمع آوری نمونه در شرح میکروب شناسی بالینی خطاهای بالقوه در آزمون عملکرد در توضیحات میکروب شناسی بالینی خطاهای بالقوه در آزمون گزارش و تفسیر در میکروبیولوژی بالینی بحث مورد بالینی ارائه “دنیای واقعی” تصاویر اشتباهات بالقوه و چگونه به پیش بینی و اجتناب از آنها در عمل است جیبی برای حمل آسان

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *