دانلود کتاب Cognitive Behaviour Therapy For Dental Phobia And Anxiety, 2013

نام کتاب: Cognitive Behaviour Therapy For Dental Phobia And Anxiety

نویسنده: Lars-Göran Öst و Erik Skaret

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۹۶۰۷۲۰, ۹۷۸۱۱۱۸۴۹۹۸۲۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۶

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Cognitive Behaviour Therapy For Dental Phobia And Anxiety From Amazon


The first book to describe evidence-based treatment of dental phobia using brief CBT, based on the pioneering single-session treatment for specific phobias developed by Lars-Goran Ost.

Brings together research, experience and techniques from clinical psychology and dentistry to describe evidence-based treatment of dental phobia in clinical and dental contextsChapters describe epidemiology, diagnosis and differential diagnosis, symptoms, clinical characteristics and consequences, and aetiology of dental phobiaAlso covers related issues including intra-oral injection phobia, dental treatment of fearful children, and the use of medication to supplement psychological treatment of fear

Content:
Chapter 1 Symptoms, Clinical Characteristics and Consequences (pages 1–۱۹): Magnus Hakeberg and Jesper Lundgren
Chapter 2 Background Description and Epidemiology (pages 21–۳۱): Magne Raadal and Erik Skaret
Chapter 3 Assessment of Dental Phobia and Anxiety (pages 33–۴۴): Kristin Haukebo and Margrethe Vika
Chapter 4 Aetiology of Dental Phobia (pages 45–۶۱): Tiril Willumsen, Kristin Haukebo and Magne Raadal
Chapter 5 Intra?Oral Injection Phobia (pages 63–۷۸): Margrethe Vika and Maren Lillehaug Agdal
Chapter 6 Dental Anxiety in Children and Adolescents (pages 79–۸۸): Gunilla Klingberg
Chapter 7 Cognitive Behaviour Therapy (pages 89–۱۰۷): Lars?Goran Ost and David M. Clark
Chapter 8 Multimodal Cognitive Behavioural Treatment (pages 109–۱۱۸): Jesper Lundgren and Ulla Wide Boman
Chapter 9 One?Session Treatment of Dental Phobia (pages 119–۱۳۴): Lars?Goran Ost
Chapter 10 The Combined Treatment (pages 135–۱۵۲): Erik Skaret
Chapter 11 Dental Treatment under Sedation (pages 153–۱۶۲): Magne Raadal
Chapter 12 Effects of Cognitive Behavioural Treatments (pages 163–۱۸۲): Lars?Goran Ost and Gerd Kvale
Chapter 13 Different Treatment Approaches in Different Cultures and Health?Care Systems (pages 183–۱۹۹): Peter Milgrom,, Lisa J. Heaton and J. Timothy Newton
Chapter 14 Prevention of Dental Phobia (pages 201–۲۲۰): Erik Skaret and Magne Raadal
Chapter 15 Future Research and Applications (pages 221–۲۲۹): Lars?Goran Ost and Erik Skaret

درباره کتاب Cognitive Behaviour Therapy For Dental Phobia And Anxiety ترجمه شده از گوگل


اولین کتاب برای توصیف درمان مبتنی بر شواهد هراسی دندانپزشکی با استفاده از مختصر CBT ، مبتنی بر درمان پیشگامانه یک جلسه فوبیای خاص ایجاد شده توسط لارس-گوران اوست.

تحقیق ، تجربیات و تکنیک های روانشناسی بالینی و دندانپزشکی را برای توصیف درمان مبتنی بر شواهد فوبیای دندان در زمینه های بالینی و دندانی به ارمغان می آورد. فصل ها اپیدمیولوژی ، تشخیص و تشخیص افتراقی ، علائم ، مشخصات بالینی و عواقب و اتیولوژی فوبیای دندان را شرح می دهند همچنین موارد مرتبط را شامل می شود فوبیای تزریق داخل دهانی ، درمان دندانپزشکی کودکان ترس و استفاده از دارو برای تکمیل درمان روانشناختی ترس

محتوا:
فصل ۱ علائم ، خصوصیات و پیامدهای بالینی (صفحات ۱–۱۹): مگنوس هاکبرگ و یسپر لوندگرن
فصل ۲ شرح زمینه و اپیدمیولوژی (صفحات ۲۱–۳۱): مگن راعدال و اریک اسکارت
فصل ۳ ارزیابی فوبیا و اضطراب دندان (صفحات ۳۳–۴۴): کریستین هاوکبو و مارگریت ویکا
فصل ۴ زیبایی شناسی هراسی دندان (صفحات ۴۵–۶۱): تیریل ویلومسن ، کریستین هاوکبو و مگن رادال
فصل ۵ ترس از تزریق دهان و دندان (صفحات ۶۳–۷۸): مارگرت ویکا و مارن لیلهاگ آگدال
فصل ۶ اضطراب دندان در کودکان و نوجوانان (صفحات ۷۹-۸۸): گونیلا کلینگبرگ
فصل ۷ درمان شناختی رفتار (صفحات ۸۹-۱۰۷): لارس؟ گوران اوست و دیوید ام. کلارک
فصل ۸ درمان رفتاری شناختی چندوجهی (صفحات ۱۰۹–۱۱۸): جسپر لوندگرن و اولا وید بومن
فصل ۹ یک؟ درمان جلسه فوبیای دندان (صفحات ۱۱۹–۱۳۴): لارس؟ گوران اوست
فصل ۱۰ درمان ترکیبی (صفحات ۱۳۵-۱۵۲): اریک اسکارت
فصل ۱۱ درمان دندانپزشکی تحت آرام بخشی (صفحات ۱۵۳–۱۶۲): مگن رعدال
فصل ۱۲ اثرات درمان شناختی رفتاری (صفحات ۱۶۳–۱۸۲): لارس؟ گوران اوست و گرد کواله
فصل ۱۳ رویکردهای مختلف درمان در فرهنگها و سیستمهای مختلف مراقبت از سلامتی (صفحات ۱۸۳–۱۹۹): پیتر میلگروم ، لیزا جی هیتون و جی تیموتی نیوتن
فصل ۱۴ پیشگیری از فوبیای دندانی (صفحات ۲۰۱–۲۲۰): اریک اسکارت و مگن رادال
فصل ۱۵ تحقیق و کاربردهای آینده (صفحات ۲۲۱–۲۲۹): لارس؟ گوران اوست و اریک اسکارت

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله