دانلود کتاب Comparative Genomics – Using Fungi As Models, 2006

نام کتاب: Comparative Genomics – Using Fungi As Models

نویسنده: Per Sunnerhagen و Jure Piskur

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۳۱۴۸۰۶, ۹۷۸۳۵۴۰۳۱۴۸۰۶,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۹۹

حجم کتاب: ۱۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Comparative Genomics – Using Fungi As Models From Amazon


Fungal comparative genomics started in 2000 by the genome sequencing of several yeast species. Since then, over 30 fungal genome sequences have become available. This set represents a huge evolutionary divergence, but also contains closely related genomes. This volume describes how to use this set of genomes to trace events in genome evolution, to extract information about highly conserved and less conserved sequence elements, and to develop novel methods in genomics.

درباره کتاب Comparative Genomics – Using Fungi As Models ترجمه شده از گوگل


ژنومیک مقایسه ای قارچی در سال ۲۰۰۰ با توالی ژنوم چندین گونه مخمر شروع شد. از آن زمان ، بیش از ۳۰ توالی ژنوم قارچی در دسترس قرار گرفته است. این مجموعه نشان دهنده یک واگرایی تکاملی بزرگ است ، اما حاوی ژنوم های نزدیک به هم است. این جلد نحوه استفاده از این مجموعه ژنوم برای ردیابی رویدادها در تکامل ژنوم ، استخراج اطلاعات مربوط به عناصر توالی بسیار محافظت شده و کمتر محافظت شده و توسعه روشهای جدید در ژنومیک را شرح می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله