دانلود کتاب Czech Republic – Country Health Profile 2019, 2019

نام کتاب: Czech Republic – Country Health Profile 2019

نویسنده: OECD

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۲۶۴۸۶۴۲۷۶, ۹۲۶۴۸۶۴۲۷X

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۰

انتشارات: European Observatory On Health Systems And Policies; Oecd Publishing

Description About Book Czech Republic – Country Health Profile 2019 From Amazon


This profile provides a concise and policy-relevant overview of health and the health system in Czech Republic as part of the broader series of the State of Health in the EU country profiles. It provides a short synthesis of: the health status in the country; the determinants of health, focussing on behavioural risk factors; the organisation of the health system; and the effectiveness, accessibility and resilience of the health system. This profile is the joint work of the OECD and the European Observatory on Health Systems and Policies, in co-operation with the European Commission.

درباره کتاب Czech Republic – Country Health Profile 2019 ترجمه شده از گوگل


این نمایه یک مختصر و کلی سیاست های مربوط به بهداشت و درمان و نظام سلامت در جمهوری چک به عنوان بخشی از سری گسترده تر از دولت سلامت در پروفایل های کشور اتحادیه اروپا فراهم می کند. این برنامه یک سنتز کوتاه از: وضعیت سلامت در کشور؛ شاخص های سالمت، تمرکز بر عوامل خطر رفتاری؛ سازمان نظام سلامت؛ و اثربخشی، در دسترس و انعطاف پذیری از نظام سلامت. این مشخصات کار مشترک سازمان همکاری و توسعه و رصدخانه اروپا در سیستم بهداشت و درمان و سیاست، در همکاری با کمیسیون اروپا است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *