دانلود کتاب Essentials Of Cardiopulmonary Physical Therapy, 4th ed, 2016

نام کتاب: Essentials Of Cardiopulmonary Physical Therapy

نویسنده: Ellen Hillegass

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۰۳۲۳۴۳۰۵۴۶, ۹۷۸۰۳۲۳۴۳۰۵۴۸

فرمت: AZW3

تعداد صفحه: ۷۳۶

انتشارات: Saunders

Description About Book Essentials Of Cardiopulmonary Physical Therapy From Amazon


Improve your understanding of the cardiopulmonary system with Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy, 4th ویرایش. Based on best practices prescribed in The Guide to Physical Therapist Practice, this new edition provides comprehensive coverage of anatomy, physiology, and cardiopulmonary assessment, along with expanded chapters on the growing topics of early mobilization of the ICU patient and acute care management. Using a practical approach, expert author Ellen Hillegass also discusses pathophysiology, pharmacology, and interventions in the outpatient setting.
Evidence-based content reflects the latest research in the field and incorporates the use of ICF.Material uses best practices defined by the American Physical Therapy Association.Clinical tips give you real-world hints and suggestions from practicing clinicians.NEW! Expanded chapters cover early mobilization of the ICU patient and acute care management.NEW! Updated references emphasize evidence-based information from the text.NEW! Full-color printing enhances text.

درباره کتاب Essentials Of Cardiopulmonary Physical Therapy ترجمه شده از گوگل


بهبود درک خود را از سیستم قلبی با ملزومات قلبی- درمان فیزیکی، نسخه ۴٫ بر اساس بهترین شیوه مقرر در راهنمای جسمی درمانگر تمرین، این نسخه جدید فراهم می کند پوشش جامع از آناتومی، فیزیولوژی، و ارزیابی قلبی، همراه با فصل گسترش در موضوعات رو به رشد حرکت زودرس از بیمار بستری در ICU و مدیریت مراقبت های حاد. با استفاده از یک روش عملی، نویسندهکارشناس الن Hillegass نیز مورد بحث پاتوفیزیولوژی، داروشناسی، و مداخلات در سرپایی.
محتوای مبتنی بر شواهد نشان دهنده آخرین تحقیقات در این زمینه و شامل استفاده از ICF.Material با استفاده از بهترین شیوه های تعریف شده توسط راهنمایی آمریکایی فیزیوتراپی Association.Clinical به شما نکات دنیای واقعی و پیشنهادات را از تمرین clinicians.NEW! فصل گسترده پوشش بسیج اولیه بیمار بستری در ICU و حاد مراقبت management.NEW! به روز رسانی مراجع تاکید اطلاعات مبتنی بر شواهد از text.NEW! چاپ تمام رنگی افزایش متن.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *