دانلود کتاب Future Spacecraft Propulsion Systems – Enabling Technologies For Space Exploration, 2nd ed, 2006

نام کتاب: Future Spacecraft Propulsion Systems – Enabling Technologies For Space Exploration

نویسنده: Paul A. Czysz و Claudio Bruno

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۸۸۸۱۳۶, ۹۷۸۳۵۴۰۸۸۸۱۳۰

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۷۴

انتشارات: Springer; Published In Association With Praxis Pub

Description About Book Future Spacecraft Propulsion Systems – Enabling Technologies For Space Exploration From Amazon


In Future Spacecraft Propulsion Systems the authors demonstrate the need to break free from the old established concepts of expendable rockets, using chemical propulsion, and to develop new breeds of launch vehicle capable of both launching payloads into orbit at dramatically reduced cost, and for sustained operations in low-Earth orbit. The next steps, they explain, to establishing a permanent presence in the Solar System beyond Earth are the commercialisation of sustained operations on the Moon, and the development of advanced nuclear or high-energy space propulsion systems for Solar System exploration out to the boundary of interstellar space. In the future, high-energy particle research facilities may one day yield a very high-energy propulsion system that will take us to the nearby stars, or even beyond. This is a timely and comprehensive book, putting spacecraft propulsion systems in perspective.
__________В данной книге авторы доказывают необходимость освободиться от старых понятий о ракетах одноразового использования, использующих химические двигатели, и разработать новые типы ракет-носителей, способных выводить полезную нагрузку на орбиту при значительно уменьшенных затратах и обеспечивать длительную эксплуатацию на низкой околоземной орбите. Следующими шагами по созданию постоянного присутствия в Солнечной системе за пределами Земли, согласно авторам, являются коммерциализация длительной деятельности на Луне и разработка передовых ядерных или высокоэнергетичных космических двигательных установок для исследования Солнечной системы вплоть до границ межзвёздного пространства.

درباره کتاب Future Spacecraft Propulsion Systems – Enabling Technologies For Space Exploration ترجمه شده از گوگل


در آینده فضاپیمای سیستم های پیشرانش نویسندهنشان می دهد نیاز به رهایی از مفاهیم قدیمی تاسیس از راکت مصرفی، با استفاده از نیروی محرکه شیمیایی، و به منظور توسعه نژادهای جدید از راه اندازی خودرو قادر به هر دو محموله راه اندازی به مدار در به طور چشمگیری کاهش هزینه، و برای انجام عملیات پایدار در مدار پایین زمین. گام های بعدی، آنها را توضیح دهد، به ایجاد یک حضور دائمی در منظومه شمسی فراتر از زمین هستند، تجاری سازی عملیات پایدار در ماه، و توسعه هسته ای و یا انرژی بالا سیستم های فضایی نیروی محرکه پیشرفته برای اکتشاف منظومه شمسی را به خارج از مرز فضای بین ستاره ای. در آینده، امکانات پژوهشی ذرات با انرژی بالا ممکن است یک روز عملکرد سیستم نیروی محرکه های با انرژی بالا بسیار است که ما را به ستارگان نزدیک، و یا حتی فراتر از طول می کشد. این یک کتاب به موقع و جامع است، قرار دادن سیستم های نیروی محرکه فضاپیما در چشم انداز.
__________ В данной книге авторы доказывают необходимость освободиться от старых понятий о ракетах одноразового использования، использующих химические двигатели، и разработать новые типы ракет-носителей، способных выводить полезную нагрузку на орбиту при значительно уменьшенных затратах и ​​обеспечивать длительную эксплуатацию на низкой околоземной орбите. Следующими шагами по созданию постоянного присутствия в Солнечной системе за пределами Земли، согласно авторам، являются коммерциализация длительной деятельности на Луне и разработка передовых ядерных или высокоэнергетичных космических двигательных установок для исследования Солнечной системы вплоть до границ межзвёздного пространства.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *