دانلود کتاب Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, And Integration, 4th ed, 2020

نام کتاب: Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, And Integration

نویسنده: Mohinder S. Grewal و Angus P. Andrews و Chris G. Bartone

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۵۴۷۸۳۰, ۹۷۸۱۱۱۹۵۴۷۸۳۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۰۸

انتشارات: Wiley

Description About Book Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, And Integration From Amazon


Covers significant changes in GPS/INS technology, and includes new material on GPS, GNSSs including GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, and IRNSS/NAViC, and MATLAB programs on square root information filtering (SRIF)

This book provides readers with solutions to real-world problems associated with global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. It presents readers with numerous detailed examples and practice problems, including GNSS-aided INS, modeling of gyros and accelerometers, and SBAS and GBAS. This revised fourth edition adds new material on GPS III and RAIM. It also provides updated information on low cost sensors such as MEMS, as well as GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, and IRNSS/NAViC, and QZSS. Revisions also include added material on the more numerically stable square-root information filter (SRIF) with MATLAB programs and examples from GNSS system state filters such as ensemble time filter with square-root covariance filter (SRCF) of Bierman and Thornton and SigmaRho filter.

Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration, 4th ویرایشprovides:
Updates on the significant upgrades in existing GNSS systems, and on other systems currently under advanced development Expanded coverage of basic principles of antenna design, and practical antenna design solutions More information on basic principles of receiver design, and an update of the foundations for code and carrier acquisition and tracking within a GNSS receiver Examples demonstrating independence of Kalman filtering from probability density functions of error sources beyond their means and covariances New coverage of inertial navigation to cover recent technology developments and the mathematical models and methods used in its implementation Wider coverage of GNSS/INS integration, including derivation of a unified GNSS/INS integration model, its MATLAB implementations, and performance evaluation under simulated dynamic conditions
Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, and Integration, Fourth ویرایشis intended for people who need a working knowledge of Global Navigation Satellite Systems (GNSS), Inertial Navigation Systems (INS), and the Kalman filtering models and methods used in their integration.

درباره کتاب Global Navigation Satellite Systems, Inertial Navigation, And Integration ترجمه شده از گوگل


پوشش تغییرات قابل توجهی در تکنولوژی GPS / INS، و شامل مواد جدید در GPS، GNSSs از جمله GPS، GLONASS، گالیله، BeiDou، QZSS کیفیت کتابمختصات و IRNSS / NAViC، و برنامه های Matlab اطلاعات جذر فیلترینگ (SRIF)

این کتاب فراهم می کند خوانندگان را با راه حل برای مشکلات دنیای واقعی مرتبط با سیستم های جهانی ناوبری ماهواره ای، ناوبری اینرسیایی، و یکپارچه سازی. این ارائه خوانندگان با نمونه های دقیق متعدد و مشکلات عمل، از جمله GNSS کمک INS، مدل سازی از gyros و شتاب سنج و SBAS و GBAS. این نسخه تجدید نظر شده چهارم اضافه می کند مواد جدید در GPS III و RAIM. همچنین این اطلاعات به روز شده در سنسور کم هزینه مانند MEMS، و همچنین GLONASS، گالیله، BeiDou، QZSS کیفیت کتابمختصات و IRNSS / NAViC و QZSS کیفیت کتابمختصات فراهم می کند. بازنگری همچنین شامل مواد اضافه شده در فیلتر عددی پایدار اطلاعات ریشه (SRIF) با برنامه های Matlab و نمونه هایی از حالت سیستم GNSS فیلترها مانند فیلتر زمان گروه با فیلتر کوواریانس ریشه (SRCF) از بیرمن و تورنتون و فیلتر SigmaRho.

جهانی ناوبری ماهواره ای سیستم، هدایت ساکن، و یکپارچه سازی، نسخه ۴ فراهم می کند:
به روز رسانی در ارتقاء قابل توجهی در سیستم های GNSS موجود، و در سیستم های دیگر در حال حاضر در حال توسعه پیشرفته پوشش گسترده از اصول اساسی آنتن طراحی، و راه حل های طراحی آنتن عملی اطلاعات بیشتر در مورد اصول اولیه طراحی گیرنده، و به روز رسانی از پایه برای کد و کسب حامل و ردیابی در یک GNSS نمونه گیرنده نشان دادن استقلال کالمن فیلتر کردن از طریق تابع چگالی احتمال از منابع خطا فراتر از معنی و کوواریانس آنها پوشش جدید از ناوبری اینرسیایی برای پوشش تحولات فن آوری های اخیر و مدل های ریاضی و روش های مورد استفاده در اجرای آن پوشش گسترده تر از GNSS / ادغام INS، از جمله اشتقاق از یک مدل یکپارچه سازی GNSS / INS متحد، پیاده سازی MATLAB آن، و ارزیابی عملکرد تحت شرایط پویا شبیه سازی شده
جهانی ناوبری ماهواره ای سیستم، هدایت ساکن، و یکپارچه سازی، چاپ چهارم است برای افرادی که نیاز به یک دانش کار جهانی ناوبری ماهواره ای سیستم (GNSS)، ساکن سیستم ناوبری (INS)، و فیلتر مدل کالمن و روشهای مورد استفاده در ادغام آنها در نظر گرفته شده.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *