دانلود کتاب Image Processing In Radiology Current Applications, 2005

Image Processing In Radiology Current Applications, 2005

نام کتاب: Image Processing In Radiology Current Applications

نویسنده: Thomas Bortfeld و Rupert Schmidt-Ullrich و Wilfried De Neve و David E. Wazer

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۲۰۵۱۱X, 354020511X, 9783540205111

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۳۲

انتشارات: Springer

Description About Book Image Processing In Radiology Current Applications From Amazon


Intensity-modulated radiation therapy (IMRT), one of the most important developments in radiation oncology in the past 25 years, involves technology to deliver radiation to tumors in the right location, quantity and time. Unavoidable irradiation of surrounding normal tissues is distributed so as to preserve their function. The achievements and future directions in the field are grouped in the three sections of the book, each suitable for supporting a teaching course. Part 1 contains topical reviews of the basic principles of IMRT, part 2 describes advanced techniques such as image-guided and biologically based approaches, and part 3 focuses on investigation of IMRT to improve outcome at various cancer sites.

درباره کتاب Image Processing In Radiology Current Applications ترجمه شده از گوگل


با شدت مدوله پرتودرمانی (IMRT)، یکی از مهمترین تحولات مهم در انکولوژی تشعشع در ۲۵ سال گذشته، شامل تکنولوژی برای تابش پرتو به تومور در محل مناسب، مقدار و زمان. تابش غیر قابل اجتناب از اطراف بافت سالم توزیع شده است به طوری که برای حفظ عملکرد خود. دستاوردها و جهت آینده در این زمینه در سه بخش از کتاب، هر مناسب برای حمایت از یک دوره آموزش گروه بندی می شوند. قسمت ۱ شامل بررسی موضعی اصول اساسی IMRT، قسمت ۲ از تکنیک های پیشرفته مانند رویکردهای تصویر هدایت و بر اساس بیولوژیکی، و بخش ۳ تمرکز توصیف در بررسی IMRT برای بهبود نتیجه در سایت های مختلف سرطان است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *