دانلود کتاب Impedance Spectroscopy – Applications To Electrochemical And Dielectric Phenomena, 2012

نام کتاب: Impedance Spectroscopy – Applications To Electrochemical And Dielectric Phenomena

نویسنده: Vadim F. Lvovich

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۶۲۷۷۸۵, ۹۷۸۱۱۱۸۱۶۴۰۷۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۵۶

انتشارات: Wiley

Description About Book Impedance Spectroscopy – Applications To Electrochemical And Dielectric Phenomena From Amazon


This book presents a balance of theoretical considerations and practical problem solving of electrochemical impedance spectroscopy. This book incorporates the results of the last two decades of research on the theories and applications of impedance spectroscopy, including more detailed reviews of the impedance methods applications in industrial colloids, biomedical sensors and devices, and supercapacitive polymeric films. The book covers all of the topics needed to help readers quickly grasp how to apply their knowledge of impedance spectroscopy methods to their own research problems. It also helps the reader identify whether impedance spectroscopy may be an appropriate method for their particular research problem. This includes understanding how to correctly make impedance measurements, interpret the results, compare results with expected previously published results form similar chemical systems, and use correct mathematical formulas to verify the accuracy of the data.

Unique features of the book include theoretical considerations for dealing with modeling, equivalent circuits, and equations in the complex domain, review of impedance instrumentation, best measurement methods for particular systems and alerts to potential sources of errors, equations and circuit diagrams for the most widely used impedance models and applications, figures depicting impedance spectra of typical materials and devices, extensive references to the scientific literature for more information on particular topics and current research, and a review of related techniques and impedance spectroscopy modifications.
Content:
Chapter 1 Fundamentals of Electrochemical Impedance Spectroscopy (pages 1–۲۱):
Chapter 2 Graphical Representation of Impedance Spectroscopy Data (pages 23–۳۵):
Chapter 3 Equivalent?Circuit Elements and Modeling of the Impedance Phenomenon (pages 37–۴۷):
Chapter 4 Examples of Ideal Equivalent Circuit Models (pages 49–۵۷):
Chapter 5 Impedance Representation of Bulk?Material and Electrode Processes (pages 59–۹۶):
Chapter 6 Distributed Impedance Models (pages 97–۱۱۱):
Chapter 7 Impedance Analysis of Complex Systems (pages 113–۱۶۱):
Chapter 8 Impedance Instrumentation, Testing, and Data Validation (pages 163–۲۰۴):
Chapter 9 Selected Examples of Impedance?Analysis Applications: Electroactive Polymer Films (pages 205–۲۱۷):
Chapter 10 Selected Examples of EIS Analysis Applications: Industrial Colloids and Lubricants (pages 219–۲۴۶):
Chapter 11 Selected Examples of EIS Analysis Applications: Cell Suspensions, Protein Adsorption, and Implantable Biomedical Devices (pages 247–۲۸۰):
Chapter 12 Selected Examples of Impedance?Analysis Applications (pages 281–۳۱۸):
Chapter 13 Impedance?Spectroscopy Modifications (pages 319–۳۳۱):
Chapter 14 Conclusions and Perspectives of EIS (pages 333–۳۳۴):

درباره کتاب Impedance Spectroscopy – Applications To Electrochemical And Dielectric Phenomena ترجمه شده از گوگل


این کتاب ارائه تعادل ملاحظات نظری و حل مسئله عملی طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی. این کتاب شامل نتایج حاصل از دو دهه گذشته از تحقیقات بر روی نظریه ها و برنامه های کاربردی از طیف سنجی امپدانس، از جمله بررسی دقیق تر از برنامه های کاربردی روش امپدانس در کلوئید صنعتی، سنسور زیست پزشکی و دستگاه و پلیمر supercapacitive. این کتاب را پوشش می دهد تمام موضوعات مورد نیاز به خوانندگان کمک به سرعت درک که چگونه به درخواست دانش خود را از طیف سنجی امپدانس روش برای مشکلات پژوهشی خود را. همچنین کمک می کند که خواننده را شناسایی که آیا طیف سنجی امپدانس ممکن است روش مناسبی برای مسئله پژوهش خاص خود را. این امر شامل درک که چگونه به درستی اندازه گیری امپدانس را، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج با نتایج مورد انتظار منتشر شده قبلی شکل سیستم شیمیایی مشابه، و استفاده از فرمول صحیح ریاضی به منظور بررسی صحت داده ها.
 

منحصر به فرد ویژگی های این کتاب عبارتند از ملاحظات نظری برای برخورد با مدل سازی، مدار معادل، و معادلات در حوزه های پیچیده، بررسی ابزار دقیق امپدانس، بهترین روش برای اندازه گیری سیستم های خاص و هشدار به منابع بالقوه خطا، معادلات و نمودار مدار برای به طور گسترده مدل مورد استفاده امپدانس و برنامه های کاربردی، آمار و ارقام به تصویر می کشد طیف امپدانس از مواد معمولی و دستگاه های، منابع گسترده به ادبیات علمی برای اطلاعات بیشتر در موضوعات خاص و پژوهش حاضر، و بررسی تکنیک های مربوط به تغییرات طیف سنجی امپدانس.
محتوا:
فصل ۱ اصول طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (صفحات ۱-۲۱):
فصل ۲ گرافیکی نمایندگی از طیف سنجی امپدانس داده ها (صفحات ۲۳-۳۵):
؟ فصل ۳ معادل عناصر مدار و مدل سازی پدیده امپدانس (صفحات ۳۷-۴۷):
فصل ۴ نمونه هایی از ایده آل مدل مدار معادل (صفحات ۴۹-۵۷):
؟ فصل ۵ امپدانس نمایندگی مواد فله و الکترود فرایندها (صفحات ۵۹-۹۶):
فصل ۶ توزیع مدل امپدانس (صفحات ۹۷-۱۱۱):
فصل ۷ تجزیه و تحلیل امپدانس سیستم های پیچیده (صفحات ۱۱۳-۱۶۱):
فصل ۸ امپدانس ابزار دقیق، تست، و اعتبار سنجی داده ها (صفحات ۱۶۳-۲۰۴):
فصل ۹ انتخاب نمونه هایی از برنامه های کاربردی امپدانس تجزیه و تحلیل:؟ الکترواکتیو پلیمر فیلم فیلم (صفحات ۲۰۵-۲۱۷):
فصل ۱۰ نمونه انتخاب شده از نرم افزار تجزیه و تحلیل EIS: کلوئیدهای صنعتی و گریس (صفحات ۲۱۹-۲۴۶):
فصل ۱۱ نمونه انتخاب شده از نرم افزار تجزیه و تحلیل EIS: سوسپانسیون های سلولی، پروتئین جذب سطحی، و کاشت پزشکی دستگاه (صفحات ۲۴۷-۲۸۰):
فصل ۱۲ انتخاب شده نمونه هایی از امپدانس نرم افزار تجزیه و تحلیل (صفحات ۲۸۱-۳۱۸):
؟ فصل ۱۳ طیف سنجی امپدانس تغییرات (صفحات ۳۱۹-۳۳۱):
فصل ۱۴ نتیجه گیری و چشم انداز از EIS (صفحات ۳۳۳-۳۳۴):

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *