دانلود کتاب Iutam Symposium On Fluid-Structure Interaction In Ocean Engineering, 2008

نام کتاب: Iutam Symposium On Fluid-Structure Interaction In Ocean Engineering

نویسنده: Jean Bougis و Edwin Kreuzer

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۱۴۰۲۰۸۶۲۹۶, ۹۷۸۱۴۰۲۰۸۶۲۹۸, ۹۷۸۱۴۰۲۰۸۶۳۰۴

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۲۴

انتشارات: Springer Netherlands

Description About Book Iutam Symposium On Fluid-Structure Interaction In Ocean Engineering From Amazon


Proceedings of the IUTAM Symposium on Fluid- Structure Interaction in Ocean Engineering, held in Hamburg, July 23-26, 2007.

The study of gravity driven water waves interacting with fixed or freely floating objects is an active and important field of research in ocean engineering. The accurate prediction of large amplitude ship motions or of marine structures in severe seas is still a delicate problem in the field of fluid-structure interaction. While three-dimensional panel methods have reached the state of maturity in linear sea-keeping analysis, the original problem, governed by strongly nonlinear boundary conditions, is far from being solved efficiently. The principal nonlinearities are associated with the variable wetted surface of the ship hull or the floating body and with the nonlinear hydrodynamic conditions on the free surface. Moreover, marine structures often must be modelled as multibody systems rather than a single body. This causes additional problems due to wave slamming on floating and fixed structures. Furthermore, problems such as coupled structural behavior of submerged or floating systems as well as various wind effects have to be considered for the proper design of offshore systems.

This book collects contributions from leading scientists working on the following topics: Ocean waves, probabilistic models of sea waves, fluid-loading on structures including pipes, cables, drill-strings etc., behavior of floating systems, stability and capsizing of ships, coupled structural behavior, sloshing in tanks, CFD validation and verification.

درباره کتاب Iutam Symposium On Fluid-Structure Interaction In Ocean Engineering ترجمه شده از گوگل


مجموعه مقالات سمپوزیوم IUTAM تعامل ساختار Fluid- در مهندسی اقیانوس، در هامبورگ، ژوئیه ۲۳-۲۶، ۲۰۰۷ برگزار شد.

در این مطالعه از گرانش رانده امواج آب در تعامل با اشیاء شناور ثابت و یا آزادانه یک میدان فعال و مهم پژوهش در مهندسی اقیانوس است. پیشگویی دقیق بزرگ حرکت کشتی دامنه و یا سازه های دریایی در دریاهای شدید هنوز هم یک مشکل ظریف در زمینه تعامل آب و سازه. در حالی که روش پانل سه بعدی دولت از بلوغ در تجزیه و تحلیل دریا نگه داشتن خطی رسیده اند، مشکل اصلی، حکومت شرایط مرزی به شدت غیر خطی، به دور از به موثر حل شده است. غیرخطی اصلی با سطح متغیر مرطوب از بدنه کشتی و یا بدن های شناور و با شرایط هیدرودینامیکی غیر خطی بر روی سطح آزاد همراه است. علاوه بر این، سازه های دریایی اغلب باید به عنوان سیستم های multibody به جای یک بدن واحد مدل سازی شود. این امر به مشکلاتی اضافی به دلیل موج کوبیدن در ثابت و شناور سازه ها. علاوه بر این، مشکلاتی از قبیل رفتار سازه همراه سیستم های غوطه ور یا شناور و همچنین اثرات باد مختلف باید برای طراحی مناسب سیستم های دریایی در نظر گرفته شود.

این کتاب جمع آوری کمک از دانشمندان برجسته کار بر روی مباحث زیر است: امواج اقیانوس، مدل احتمالاتی از امواج دریا، مایع در حال بارگذاری بر روی سازه ها از جمله لوله ها، کابل، مته، رشته و غیره، رفتار شناور سیستم، ثبات و واژگون شده از کشتی، همراه رفتار سازه، گردش در مخازن، اعتبار سنجی CFD و تایید.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *