دانلود کتاب Lefebvre For Architects, 2015

نام کتاب: Lefebvre For Architects

نویسنده: Nathaniel Coleman

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۵

کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۶۳۹۳۹۵, ۹۷۸۰۴۱۵۶۳۹۳۹۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۲

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Routledge

Description About Book Lefebvre For Architects From Amazon


While the work of Henri Lefebvre has become better known in the English-speaking world since the 1991 translation of his 1974 masterpiece, The Production of Space, his influence on the actual production of architecture and the city has been less pronounced. Although now widely read in schools of architecture, planning and urban design, Lefebvre’s message for practice remains elusive; inevitably so because the entry of his work into the Anglosphere has come with repression of the two most challenging aspects of his thinking: romanticism and Utopia, which simultaneously confront modernity while being progressive.

Contemporary discomfort with romanticism and Utopia arguably obstructs the shift of Lefebvre’s thinking from being objects of theoretical interest into positions of actually influencing practices. Attempting to understand and act upon architecture and the city with Lefebvre but without Utopia and romanticism risks muting the impact of his ideas. Although Utopia may seem to have no place in the present, Lefebvre reveals this as little more than a self-serving affirmation that ‘there is no alternative’ to social and political detachment. Demanding the impossible may end in failure but as Lefebvre shows us, doing so is the first step towards other possibilities. To think with Lefebvre is to think about Utopia, doing so makes contact with what is most enduring about his project for the city and its inhabitants, and with what is most radical about it as well.

Lefebvre for Architects offers a concise account of the relevance of Henri Lefebvre’s writing for the theory and practice of architecture, planning and urban design. This book is accessible for students and practitioners who wish to fully engage with the design possibilities offered by Lefebvre’s philosophy.

درباره کتاب Lefebvre For Architects ترجمه شده از گوگل


در حالی که اثر هنری لوفور از سال ۱۹۹۱ در ترجمه شاهکار وی ، تولید فضا ، در جهان انگلیسی زبان بیشتر شناخته شده است ، اما تأثیر او بر تولید واقعی معماری و شهر کمتر دیده شده است. اگرچه امروزه به طور گسترده در مدارس معماری ، برنامه ریزی و طراحی شهری خوانده می شود ، پیام لوفور برای عمل همچنان دست نیافتنی است. به ناچار چنین است زیرا ورود آثار او به آنگلوسفر با سرکوب دو جنبه چالش برانگیز تفکر او روبرو شده است: رمانتیسم و ​​آرمانشهر ، که همزمان با پیشرفت با مدرنیته روبرو می شوند.

ناراحتی معاصر از رمانتیسم و ​​آرمانشهر مسلماً مانع تغییر تفکر لوفور از موضوعات موردعنوان نظری به موقعیتهایی است که در واقع اعمال تأثیرگذار هستند. تلاش برای درک و عمل به معماری و شهر با لوفور ، اما بدون آرمانشهر و رمانتیسم ، به خطر انداختن تأثیر ایده های او است. اگرچه به نظر می رسد مدینه فاضله در حال حاضر جایی ندارد ، اما لوفور این را چیزی بیشتر از تأیید خودپسندانه مبنی بر اینکه “هیچ چاره ای برای جدا شدن اجتماعی و سیاسی وجود ندارد” نشان می دهد. مطالبه غیرممکن ممکن است به شکست منجر شود اما همانطور که لوفور به ما نشان می دهد ، انجام این کار اولین قدم به سمت سایر امکانات است. تفکر با لوفور فکر کردن در مورد مدینه فاضله است ، این کار با آنچه که ماندگارترین پروژه وی برای شهر و ساکنان آن است و همچنین با رادیکال ترین موضوعات در ارتباط است.

Lefevvre for Architects گزارشی مختصر از ارتباط نوشته های هنری لوفور برای تئوری و عمل معماری ، برنامه ریزی و طراحی شهری ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و پزشکان در دسترس است که می خواهند کاملاً با امکانات طراحی شده توسط فلسفه لوفور درگیر شوند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله