دانلود کتاب Lung Biology In Health & Disease Volume 177 Therapeutic Targets In Airway Inflammation, 2003

نام کتاب: Lung Biology In Health & Disease Volume 177 Therapeutic Targets In Airway Inflammation

نویسنده: N. Tony Eissa و David P. Huston

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۲۴۷۰۹۵۶۳, ۹۷۸۰۸۲۴۷۵۵۱۷۱, ۰۸۲۴۷۰۹۵۶X,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۰۰

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Lung Biology In Health & Disease Volume 177 Therapeutic Targets In Airway Inflammation From Amazon


This reference examines the cellular, molecular, and genetic mechanisms involved in airway inflammation, as well as the pathophysiology, epidemiology, and aetiology of asthma. It explores strategies to prevent cellular injury and oxidative tissue damage, inhibit key inflammatory pathways and identify disease-specific targets to reduce the induction, progression, and exacerbation of disease.

درباره کتاب Lung Biology In Health & Disease Volume 177 Therapeutic Targets In Airway Inflammation ترجمه شده از گوگل


این مرجع مکانیسم های سلولی ، مولکولی و ژنتیکی در التهاب مجاری هوایی و همچنین پاتوفیزیولوژی ، اپیدمیولوژی و اتیولوژی آسم را بررسی می کند. این مقاله راهکارهایی را برای جلوگیری از آسیب سلولی و آسیب بافت اکسیداتیو ، مهار مسیرهای اصلی التهابی و شناسایی اهداف خاص بیماری برای کاهش القای ، پیشرفت و تشدید بیماری بررسی می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله