دانلود کتاب Mechanical Testing Of Advanced FIBre Composites, 2000

دانلود کتاب Mechanical Testing Of Advanced FIBre Composites, 2000

نام کتاب: Mechanical Testing Of Advanced FIBre Composites

نویسنده: J. M. Hodgkinson

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۰

کد ISBN کتاب: ۱۸۵۵۷۳۳۱۲۹, ۹۷۸۱۸۵۵۷۳۳۱۲۱, ۹۷۸۱۸۵۵۷۳۸۹۱۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۶۲

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Woodhead Publishing

Description About Book Mechanical Testing Of Advanced FIBre Composites From Amazon


To design a structure or component one must carefully consider the intimate relationship between how the component is supposed to perform and the properties of the material from which it is made. This can be a tricky balancing act, even with isotropic, homogeneous materials.By their very nature, composite materials can present complex problems in the testing of their structural performance. Focusing on composites of advanced fibres in a plastic matrix, Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites provides the background and general principles to tackle such problems. Expert contributors examine how these materials react to all types of loading, including tensile, compressive, shear, short- or long-term, and in various environments that might significantly modify their behavior. They explore sample preparation for testing, address tensile, flexural, compression, shear, impact, and out-of-plane testing, and discuss fatigue and fracture mechanics.Bringing together a wide range of test methods applicable across the spectrum of composite materials, Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites forms a practical handbook full of expert analysis. Materials scientists, engineers, and designers will all find it a valuable tool in understanding and using composites in creating structures that perform within their design requirements.

درباره کتاب Mechanical Testing Of Advanced FIBre Composites ترجمه شده از گوگل


برای طراحی یک سازه یا م componentلفه باید رابطه صمیمی بین نحوه عملکرد م componentلفه و خصوصیات موادی را که از آن ساخته شده است ، با دقت در نظر گرفت. این می تواند یک عمل متعادل کننده روی حیله و تزویر باشد ، حتی با مواد همگن ایزوتروپیک. از نظر ماهیت ، مواد ترکیبی می توانند مشکلات پیچیده ای را در آزمایش عملکرد سازه ای خود ایجاد کنند. با تمرکز بر کامپوزیت های الیاف پیشرفته در یک ماتریس پلاستیکی ، آزمایش مکانیکی کامپوزیت های فیبر پیشرفته زمینه و اصول کلی را برای حل چنین مشکلاتی فراهم می کند. همکاران متخصص نحوه واکنش این مواد به انواع بارگیری ، از جمله کششی ، فشاری ، برشی ، کوتاه مدت یا بلند مدت و در محیط های مختلف را بررسی می کنند که ممکن است رفتار آنها را به طور قابل توجهی تغییر دهد. آنها آماده سازی نمونه را برای آزمایش ، آزمایش کشش ، خمش ، فشرده سازی ، برش ، ضربه و آزمایش خارج از سطح هواپیما کشف می کنند و در مورد مکانیک خستگی و شکستگی بحث می کنند. طیف گسترده ای از روشهای آزمایش را که در طیف مواد کامپوزیت ، مکانیکی آزمایش کامپوزیت های فیبر پیشرفته یک کتابچه راهنمای عملی پر از تجزیه و تحلیل متخصص تشکیل می دهد. دانشمندان ، مهندسان و طراحان مواد ، این ابزار را به عنوان ابزاری ارزشمند در درک و استفاده از کامپوزیت ها در ایجاد سازه هایی که مطابق با الزامات طراحی آنها هستند ، پیدا می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله