دانلود کتاب Mechanisms Of Epithelial Defense, 2005

نام کتاب: Mechanisms Of Epithelial Defense

نویسنده: D. Kabelitz

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۳۸۰۵۵۷۸۶۲۸, ۹۷۸۳۸۰۵۵۷۸۶۲۲, ۹۷۸۱۴۲۳۷۹۶۷۰۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۳

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: S Karger Pub

Description About Book Mechanisms Of Epithelial Defense From Amazon


Epithelial defense against infectious agents relies on the recognition of microbial products by pattern recognition receptors and the local production of antimicrobial peptides. This book provides a state-of-the-art overview of the basic characteristics and clinical relevance of antimicrobial peptides, with special emphasis on their role in skin, intestinal and lung inflammation. The evolutionary significance of antimicrobial peptides is highlighted by an in-depth analysis of their structure, activity and gene regulation inDrosophila melanogaster. Toll-like receptors are an important class of pattern recognition receptors, whose roles in recognizing bacterial molecular patterns and in the intracellular signalling pathways involved in the differentiation and function of dendritic cells are discussed. Finally, this book also addresses the role of intraepithelial lympho cytes in epithelial defense, notably of gammadelta T cells which form a link between innate and adaptive immune

درباره کتاب Mechanisms Of Epithelial Defense ترجمه شده از گوگل


دفاع اپیتلیال در برابر عوامل عفونی متکی به شناخت محصولات میکروبی توسط گیرنده های تشخیص الگو و تولید محلی پپتیدهای ضد میکروبی است. این کتاب یک مرور کلی از ویژگی های اساسی و ارتباط بالینی پپتیدهای ضد میکروبی را با تأکید ویژه بر نقش آنها در التهابات پوستی ، روده ای و ریوی ارائه می دهد. اهمیت تکاملی پپتیدهای ضد میکروبی با تجزیه و تحلیل عمیق ساختار ، فعالیت و تنظیم ژن آنها در Drosophila melanogaster برجسته شده است. گیرنده های شبه عوارض دسته مهمی از گیرنده های تشخیص الگو هستند ، که نقش آنها در شناسایی الگوهای مولکولی باکتریایی و در مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی درگیر در تمایز و عملکرد سلول های دندریتیک بحث شده است. سرانجام ، این کتاب همچنین به نقش سلولهای لنفاوی داخل اپیتلیال در دفاع از اپی تلیال ، به ویژه سلولهای T گامادلتا که پیوندی بین ایمنی ذاتی و تطبیقی ​​دارند ، می پردازد.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله