دانلود کتاب Numerical Modeling Of Masonry And Historical Structures – From Theory To Application, 2019

نام کتاب: Numerical Modeling Of Masonry And Historical Structures – From Theory To Application

نویسنده: Bahman Ghiassi و Gabriele Milani

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۸۱۰۲۴۳۹۳, ۰۰۸۱۰۲۴۳۹۸, ۹۷۸۰۰۸۱۰۲۴۴۰۹, ۰۰۸۱۰۲۴۴۰۱

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۸۷

انتشارات: Woodhead Publishing

Description About Book Numerical Modeling Of Masonry And Historical Structures – From Theory To Application From Amazon


Numerical Modeling of Masonry and Historical Structures: From Theory to Application provides detailed information on the theoretical background and practical guidelines for numerical modeling of unreinforced and reinforced (strengthened) masonry and historical structures. The book consists of four main sections, covering seismic vulnerability analysis of masonry and historical structures, numerical modeling of unreinforced masonry, numerical modeling of FRP-strengthened masonry, and numerical modeling of TRM-strengthened masonry. Each section reflects the theoretical background and current state-of-the art, providing practical guidelines for simulations and the use of input parameters. Read more…
Abstract: Numerical Modeling of Masonry and Historical Structures: From Theory to Application provides detailed information on the theoretical background and practical guidelines for numerical modeling of unreinforced and reinforced (strengthened) masonry and historical structures. The book consists of four main sections, covering seismic vulnerability analysis of masonry and historical structures, numerical modeling of unreinforced masonry, numerical modeling of FRP-strengthened masonry, and numerical modeling of TRM-strengthened masonry. Each section reflects the theoretical background and current state-of-the art, providing practical guidelines for simulations and the use of input parameters

درباره کتاب Numerical Modeling Of Masonry And Historical Structures – From Theory To Application ترجمه شده از گوگل


مدلسازی عددی از مصالح ساختمانی و سازه های تاریخی: از تئوری تا کاربرد اطلاعات دقیق در زمینه نظری و راهنمای عملی برای مدل سازی عددی تقویت نشده و تقویت شده (تقویت) سنگ تراشی و ساخت و سازه های تاریخی فراهم می کند. این کتاب شامل چهار بخش اصلی، پوشش تحلیل آسیب پذیری لرزه ای سنگ تراشی و تاریخی سازه، مدل سازی عددی بنایی unreinforced، مدل سازی عددی سنگ تراشی-FRP تقویت و مدل سازی عددی سنگ تراشی-TRM تقویت شده است. هر بخش نشان دهنده زمینه نظری و دولت از هنر فعلی، ارائه رهنمودهای عملی برای شبیه سازی و استفاده از پارامترهای ورودی. ادامه مطلب …
چکیده: مدل سازی عددی از مصالح ساختمانی و سازه های تاریخی: از تئوری تا کاربرد اطلاعات دقیق در زمینه نظری و راهنمای عملی برای مدل سازی عددی تقویت نشده و تقویت شده (تقویت) سنگ تراشی و ساخت و سازه های تاریخی فراهم می کند. این کتاب شامل چهار بخش اصلی، پوشش تحلیل آسیب پذیری لرزه ای سنگ تراشی و تاریخی سازه، مدل سازی عددی بنایی unreinforced، مدل سازی عددی سنگ تراشی-FRP تقویت و مدل سازی عددی سنگ تراشی-TRM تقویت شده است. هر بخش نشان دهنده پس زمینه های نظری و در حال حاضر دولت از هنر، ارائه رهنمودهای عملی برای شبیه سازی و استفاده از پارامترهای ورودی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *