دانلود کتاب On Stein’s Method For Infinitely Divisible Laws With Finite First Moment, 2019

نام کتاب: On Stein’s Method For Infinitely Divisible Laws With Finite First Moment

نویسنده: Benjamin Arras و Christian Houdré

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۱۵۰۱۶۷;۹۷۸۳۰۳۰۱۵۰۱۷۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۰۴

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: ocr

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book On Stein’s Method For Infinitely Divisible Laws With Finite First Moment From Amazon


This book focuses on quantitative approximation results for weak limit theorems when the target limiting law is infinitely divisible with finite first moment. Two methods are presented and developed to obtain such quantitative results. At the root of these methods stands a Stein characterizing identity discussed in the third chapter and obtained thanks to a covariance representation of infinitely divisible distributions. The first method is based on characteristic functions and Stein type identities when the involved sequence of random variables is itself infinitely divisible with finite first moment. In particular, based on this technique, quantitative versions of compound Poisson approximation of infinitely divisible distributions are presented. The second method is a general Stein’s method approach for univariate selfdecomposable laws with finite first moment. Chapter 6 is concerned with applications and provides general upper bounds to quantify the rate of convergence in classical weak limit theorems for sums of independent random variables. This book is aimed at graduate students and researchers working in probability theory and mathematical statistics.

درباره کتاب On Stein’s Method For Infinitely Divisible Laws With Finite First Moment ترجمه شده از گوگل


این قانون هنگامی که قانون محدود کننده هدف با لحظه اول محدود قابل تقسیم است ، بر نتایج تقریب کمی برای قضیه های حد ضعیف تمرکز می کند. برای بدست آوردن چنین نتایج کمی دو روش ارائه و توسعه یافته است. در ریشه این روش ها یک هویت مشخص کننده استین قرار دارد که در فصل سوم بحث شده و به لطف نمایش کوواریانس از توزیع های بی نهایت قابل تقسیم به دست آمده است. روش اول مبتنی بر توابع مشخصه و هویت نوع Stein است که دنباله درگیر متغیرهای تصادفی خود بی نهایت با لحظه اول محدود قابل تقسیم است. به طور خاص ، بر اساس این تکنیک ، نسخه های کمی تقریب پواسون مرکب از توزیع های بی نهایت قابل تقسیم ارائه شده است. روش دوم یک رویکرد کلی استین برای قوانین تجزیه ناپذیر تک متغیره با اولین لحظه محدود است. فصل ۶ مربوط به برنامه های کاربردی است و حدود کلی بالایی را برای تعیین کمیت میزان همگرایی در قضیه حد کلاسیک ضعیف برای مبالغ متغیرهای تصادفی مستقل ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی است که در تئوری احتمالات و آمار ریاضی کار می کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله