دانلود کتاب Parallel-Fed Planar Dipole Antenna Arrays For Low-Observable Platforms, 2016

نام کتاب: Parallel-Fed Planar Dipole Antenna Arrays For Low-Observable Platforms

نویسنده: Hema Singh و R. Chandini و Rakesh Mohan Jha

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۸۱۳۷, ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۸۱۴۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۵

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Singapur

Description About Book Parallel-Fed Planar Dipole Antenna Arrays For Low-Observable Platforms From Amazon


This book focuses on determination of scattering of parallel-fed planar dipole arrays in terms of reflection and transmission coefficients at different levels of the array system. In aerospace vehicles, the phased arrays are often in planar configuration. The radar cross section (RCS) of the vehicle is mainly due to its structure and the antennas mounted over it. There can be situation when the signatures due to antennas dominate over the structural RCS of the platform. This necessitates the study towards the reduction and control of antenna/ array RCS. The planar dipole array is considered as a stacked linear dipole array. A systematic, step-by-step approach is used to determine the RCS pattern including the finite dimensions of dipole antenna elements. The mutual impedance between the dipole elements for planar configuration is determined. The scattering till second-level of couplers in parallel feed network is taken into account. The phase shifters are modelled as delay line. All the couplers in the feed network are assumed to be four port devices. It is shown that the array RCS can be reduced considerably for a low observable platform by an optimization of array design parameters even in the presence of mutual coupling. This book presents a systematic step-by-step analytical formulation for RCS of planar half-wavelength centre-fed dipole arrays through various schematics and illustrations. The analytical description and analysis provided in this book should be useful for students, researchers, and design engineers of phased arrays.

درباره کتاب Parallel-Fed Planar Dipole Antenna Arrays For Low-Observable Platforms ترجمه شده از گوگل


این کتاب در تعیین پراکندگی آرایه های دو قطبی مسطح تغذیه ای موازی از نظر بازتاب و ضرایب انتقال در سطوح مختلف سیستم آرایه متمرکز است. در وسایل نقلیه هوافضا ، آرایه های فازی اغلب در پیکربندی مسطح قرار می گیرند. سطح مقطع راداری (RCS) خودرو عمدتا به دلیل ساختار آن و آنتن های نصب شده بر روی آن است. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امضاها به دلیل آنتن بر RCS ساختاری سیستم عامل غلبه داشته باشد. این امر نیاز به مطالعه جهت کاهش و کنترل RCS آنتن / آرایه دارد. آرایه دو قطبی مسطح به عنوان یک آرایه دو قطبی خطی انباشته در نظر گرفته می شود. برای تعیین الگوی RCS از جمله ابعاد محدود عناصر آنتن دو قطبی ، از یک روش سیستماتیک و گام به گام استفاده می شود. امپدانس متقابل بین عناصر دو قطبی برای پیکربندی مسطح تعیین می شود. پراکندگی تا سطح دوم اتصال دهنده ها در شبکه تغذیه موازی در نظر گرفته می شود. شیفت فازها به عنوان خط تأخیر مدل سازی می شوند. فرض می شود تمام اتصال دهنده های شبکه خوراک چهار دستگاه پورت هستند. نشان داده شده است که با بهینه سازی پارامترهای طراحی آرایه حتی در صورت وجود اتصال متقابل ، می توان RCS آرایه را به میزان قابل توجهی برای یک پلت فرم قابل مشاهده کاهش داد. این کتاب یک فرمول تحلیلی گام به گام سیستماتیک برای RCS آرایه های دو قطبی تغذیه شده با مرکز طول موج مسطح را از طریق نمودارها و تصاویر مختلف ارائه می دهد. شرح تحلیلی و تحلیل ارائه شده در این کتاب باید برای دانشجویان ، محققان و مهندسان طراحی آرایه های مرحله ای مفید باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله