دانلود کتاب Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding, 2021

نام کتاب: Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding

نویسنده: Lastra Alberto

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۸۱۳۱۶۱, ۹۷۸۳۰۳۰۸۱۳۱۷۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۸

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Birkhäuser

Description About Book Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding From Amazon


This textbook provides a thorough introduction to the differential geometry of parametrized curves and surfaces, along with a wealth of applications to specific architectural elements. Geometric elements in architecture respond to practical, physical and aesthetic needs. Proper understanding of the mathematics underlying the geometry provides control over the construction. This book relates the classical mathematical theory of parametrized curves and surfaces to multiple applications in architecture. The presentation is mathematically complete with numerous figures and animations illustrating the theory, and special attention is given to some of the recent trends in the field. Solved exercises are provided to see the theory in practice. Intended as a textbook for lecture courses, Parametric Geometry of Curves and Surfaces is suitable for mathematically-inclined students in engineering, architecture and related fields, and can also serve as a textbook for traditional differential geometry courses to mathematics students. Researchers interested in the mathematics of architecture or computer-aided design will also value its combination of precise mathematics and architectural examples.

درباره کتاب Parametric Geometry Of Curves And Surfaces – Architectural Form-Finding ترجمه شده از گوگل


این کتاب درسی ، هندسه متفاوتی از منحنی ها و سطوح پارامتریزه ، همراه با کاربردهای فراوان در مورد عناصر معماری خاص را ارائه می دهد. عناصر هندسی در معماری به نیازهای عملی ، فیزیکی و زیبایی شناختی پاسخ می دهند. درک صحیح ریاضیات زیر بنایی هندسه ، کنترل ساختمان را فراهم می کند. این کتاب نظریه ریاضی کلاسیک منحنی ها و سطوح پارامتریزه را به کاربردهای متعدد در معماری مرتبط می کند. ارائه از نظر ریاضی با ارقام و انیمیشن های متعددی که این نظریه را نشان می دهند ، کامل است و به برخی از روندهای اخیر در این زمینه توجه ویژه ای شده است. تمرینات حل شده برای مشاهده نظریه در عمل ارائه شده است. هندسه پارامتری منحنی ها و سطوح که به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های سخنرانی در نظر گرفته شده است ، برای دانش آموزان گرایش ریاضی در مهندسی ، معماری و زمینه های مرتبط مناسب است و همچنین می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های سنتی هندسه افتراقی برای دانش آموزان ریاضی عمل کند. محققان علاقمند به ریاضیات معماری یا طراحی به کمک رایانه نیز ترکیبی از ریاضیات دقیق و مثالهای معماری را برای آن ارزش قائل خواهند شد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله