دانلود کتاب Prealgebra & Introductory Algebra, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra

نویسنده: Julie Miller و Molly O’Neill و Nancy Hyde

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۶۵

حجم کتاب: ۱۲۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mcgraw-Hill Education

Description About Book Prealgebra & Introductory Algebra From Amazon


Create more lightbulb moments with this comprehensive set of valuable content and insightful, intuitive digital learning resources! This new 2nd edition of the Miller/O’Neill/Hyde Prealgebra and Introductory Algebra text seeks to serve the changing dynamics of today’s curriculum by thoughtfully interweaving the topics of two foundational building blocks in students’ mathematical journey. The text reflects the compassion of its experienced author team with features developed to address the specific needs of today’s prealgebra and introductory algebra students. Included alongside the highly-favorable Problem Recognition Exercises, readers will find added review material, aimed at assisting students with synthesis, summarization, and recognition of key mathematical topics so as to enhance their overall conceptual understanding. These types of exercises, along with the overall number of practice problems and group activities available, permit instructors to choose from a wealth of problems, allowing ample opportunity for students to practice what they learn in lecture to hone their skills.

درباره کتاب Prealgebra & Introductory Algebra ترجمه شده از گوگل


با این مجموعه جامع از محتوای ارزشمند و منابع یادگیری بصری بصری ، بصیرت لحظات لامپ بیشتری ایجاد کنید! این نسخه ۲ جدید متن میلر / اونیل / هاید پری جبر و جبر مقدماتی با درهم آمیختن تفکر آمیز مباحث دو بلوک ساختاری اساسی در سفر ریاضی دانش آموزان ، در تلاش است تا به دینامیک در حال تغییر برنامه درسی امروز خدمت کند. این متن نشان دهنده دلسوزی تیم نویسندهمجرب آن با ویژگی هایی است که برای پاسخگویی به نیازهای ویژه دانشجویان جبر مقدماتی و جبر مقدماتی امروزی ارائه شده است. همراه با تمرین های بسیار مطلوب شناخت مسئله ، خوانندگان مطالب مرور اضافی را پیدا می کنند که هدف آنها کمک به دانش آموزان در زمینه ترکیب ، جمع بندی و شناخت مباحث اصلی ریاضی است تا درک کلی مفهومی آنها را افزایش دهد. این نوع تمرینات ، همراه با تعداد کلی مشکلات تمرینی و فعالیتهای گروهی موجود ، به مربیان اجازه می دهد تا از میان بسیاری از مشکلات یکی را انتخاب کنند ، و این فرصت کافی را برای دانشجویان فراهم می کند تا آنچه را که در سخنرانی می آموزند تمرین کنند تا مهارتهای خود را تقویت کنند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله