دانلود کتاب Safety And Security Review For The Process Industries – Application Of Hazop, Pha, What-If And Sva Reviews, 4th ed, 2014

نام کتاب: Safety And Security Review For The Process Industries – Application Of Hazop, Pha, What-If And Sva Reviews

نویسنده: Dennis P. Nolan

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۰۳۲۳۳۲۲۹۵۶, ۹۷۸۰۳۲۳۳۲۲۹۵۹

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۲

انتشارات: Gulf Professional Publishing

Description About Book Safety And Security Review For The Process Industries – Application Of Hazop, Pha, What-If And Sva Reviews From Amazon


Dennis Nolan, drawing on decades of experience as a well-known safety author and senior loss prevention specialist at Saudi Aramco, provides the essential procedures and checklists in Safety and Security Review for the Process Industries. In addition to guiding the reader through the selection and execution of efficient and complete hazard analysis and safety reviews (such as HAZOP, PHA, What-If, SVA, LOPA, Bowtie), Nolan shares his personal experience and illustrates procedures with real-world examples.

Updated throughout to reflect changing practices, the fourth edition expands its scope to include maintenance, exploratory drilling, and governmental regulation updates. It adds best practice guidelines on CHAZOP reviews, expands on threats in the security vulnerability analysis, and includes more information on chemical process facilities and hydrocarbon/chemical plant safeguards.

Up-to-date form templates and “what-if” checklists are also available for purchasers of the book to download, making this a complete safety review toolkit.
Helps you to achieve compliance and avoid disasters: provides the checklists and best-practice guidance needed to negotiate the labyrinth of hazard analysis and safety review proceduresKeeps your knowledge up-to-date: coverage of the latest forms of hazard analysis and safety review, including LOPA and BowtieSaves time and money: demonstrates how each of the typically required reviews is related, so that information and conclusions used on one may be transferred or adapted for another

درباره کتاب Safety And Security Review For The Process Industries – Application Of Hazop, Pha, What-If And Sva Reviews ترجمه شده از گوگل


دنیس نولان، نقاشی در دهه تجربه به عنوان یک نویسندهایمنی شناخته شده و متخصص ارشد پیشگیری از دست دادن در عربستان، روش ضروری و چک لیست در ایمنی و امنیتی را نقد برای فرآیند صنایع فراهم می کند. علاوه بر هدایت خواننده را از طریق انتخاب و اجرای تجزیه و تحلیل خطر و ایمنی بررسی کامل و کارآمد (مانند HAZOP، PHA، چه اگر، SVA، LOPA، پاپیونی)، نولان سهام تجربه شخصی خود و نشان می دهد روش با دنیای واقعی مثال ها.

به روز رسانی در به منعکس کننده تغییر شیوه، چاپ چهارم گسترش می یابد، دامنه خود را که شامل تعمیر و نگهداری، حفاری اکتشافی، و به روز رسانی مقررات دولتی. این می افزاید: بهترین رهنمود عمل در بررسی CHAZOP، گسترش می یابد در مورد تهدیدات در تجزیه و تحلیل آسیب پذیری امنیتی، و شامل کسب اطلاعات بیشتر در امکانات فرایند شیمیایی و پادمان هیدروکربن / کارخانه تولید مواد شیمیائی.

تا به روز قالب فرم و “چه اگر” چک لیست نیز برای خریداران از این کتاب به دانلود، ساخت این ابزار بررسی ایمنی کامل در دسترس هستند.
کمک می کند تا شما برای رسیدن به انطباق و اجتناب از فاجعه: فراهم می کند که چک لیست و راهنمایی بهترین عمل مورد نیاز برای مذاکره دخمه پرپیچ و خم از تجزیه و تحلیل خطر و بررسی ایمنی proceduresKeeps دانش خود را به روز: پوشش از آخرین اشکال تجزیه و تحلیل خطر و بررسی ایمنی، از جمله LOPA و BowtieSaves وقت و پول: نشان می دهد چگونه هر یک از بررسی به طور معمول مورد نیاز مربوط است، به طوری که اطلاعات و نتیجه گیری مورد استفاده در یکی ممکن است منتقل و یا اقتباس برای یکی دیگر از

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *