دانلود کتاب Solving Exercise To Basic And Engineering Thermodynamics, –

Solving Exercise To Basic And Engineering Thermodynamics, -

نام کتاب: Solving Exercise To Basic And Engineering Thermodynamics

نویسنده: Mondal S.K.

ویرایش: ۱

سال انتشار: –

کد ISBN کتاب:

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۵

انتشارات: –

Description About Book Solving Exercise To Basic And Engineering Thermodynamics From Amazon


Online publication, 2011. — ۲۶۵ p.Benefits of solving exercise (unsolved) problems of P.K. Nag. The best ways is to study thermodynamics is through problems, you must know how to apply theoretical concepts through problems and to do so you must solve these problems. It contains Expected Questions of IES, IAS, IFS and GATE examinations. It will enable the candidates to understand thermodynamics properly. It will clear all your doubts. There will be no fear of thermodynamics after solving these problems. Candidate will be in a comfortable position to appear for various competitive examinations.Contents
Temperature
Work and Heat Transfer
First Law of Thermodynamics
First Law Applied to Flow Process
Second Law of Thermodynamics
Entropy
Availability Irreversibility
Properties of Pure Substances
Properties of Gases and Gas Mixture
Thermodynamic Relations
Vapour Power Cycles
Gas Power Cycles
Refrigeration Cycles

درباره کتاب Solving Exercise To Basic And Engineering Thermodynamics ترجمه شده از گوگل


انتشار آنلاین، ۲۰۱۱٫ – ۲۶۵ p.Benefits ورزش حل (حل نشده) مشکلات P.K. نق زدن. بهترین راه این است که به ترمودینامیک مطالعه از طریق مشکلات، شما باید بدانید که چگونه به درخواست مفاهیم نظری از طریق مشکلات و انجام این کار شما باید این مشکلات را حل کند. این شامل پرسش از امتحانات IES، IAS، IFS و GATE انتظار. این نامزدها را قادر به درک ترمودینامیک به درستی. این همه شک و تردید خود را روشن. وجود خواهد داشت بدون ترس از ترمودینامیک پس از حل این مشکلات است. نامزد را در یک موقعیت راحت به نظر می رسد برای examinations.Contents های مختلف رقابتی
درجه حرارت
کار و انتقال حرارت
قانون اول ترمودینامیک
نخست قانون اعمال شده به فرایند جریان
قانون دوم ترمودینامیک
آنتروپی
برگشتناپذیر در دسترس بودن
خواص مواد، دسمترس خالص
خواص گازها و مخلوط های گازی
روابط ترمودینامیکی
چرخه بخار قدرت
چرخه گاز برق
چرخه تبرید

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *