دانلود کتاب Structural And Vibration Guidelines For Datacom Equipment Centers, 2007

نام کتاب: Structural And Vibration Guidelines For Datacom Equipment Centers

نویسنده: American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۲۱۹۸۸۳۵۹, ۹۷۸۱۱۱۸۳۷۹۰۹۷, ۹۷۸۱۹۳۳۷۴۲۲۰۵

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۳۹

انتشارات: American Society Of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers, Inc.

Description About Book Structural And Vibration Guidelines For Datacom Equipment Centers From Amazon


This book discusses datacom equipment as well as a building and trade structure, and infrastructure in a holistic way while providing best practices for their design and installation. This book is divided into four main sections.
Part 1, Introduction, gives an overview of the best practices in the design of datacom equipment centers, including recommendations for new and renovated building structures, building infrastructure, and datacom equipment.
Part 2, Building Structure, covers the design of new and existing structures.
Part 3, Building Infrastructure, the structural considerations of the building and trade infrastructure, raised-access floor systems, and vibration sources and their control are discussed in detail. The last part of this book, Datacom Equipment, covers shock and vibration testing, seismic anchorage systems and analysis of datacom equipment.
Content:
Front Matter
۱۴۹; Table of Contents
۱۴۹;Part I. Introduction and Best Practices 1. Introduction
۲٫ Best Practices
۱۴۹;Part II. Building Structure 3. Building Structures Overview
۴٫ New Structures
۵٫ Existing Structures and Additions
۶٫ Types of Building Structures
۱۴۹;Part III. Building Infrastructure 7. Building Infrastructure Overview
۸٫ Structural Considerations for Infrastructure
۹٫ Raised-Access Floor Systems
۱۰٫ Vibration Sources and Control
۱۴۹;Part IV. Datacom Equipment 11. Shock and Vibration Testing on Datacom Equipment
۱۲٫ Seismic Anchorage of Datacom Equipment
۱۳٫ Analysis of Datacom Equipment and Seismic Anchorage Systems
۱۴۹; References and Bibliography
Appendices
۱۴۹; Glossary of Terms
Index

درباره کتاب Structural And Vibration Guidelines For Datacom Equipment Centers ترجمه شده از گوگل


این کتاب مورد بحث تجهیزات مخابره نیز به عنوان یک ساختار ساختمان و تجارت، و زیرساخت در یک راه جامع در حالی که ارائه بهترین شیوه برای طراحی و نصب و راه اندازی خود را. این کتاب به چهار بخش اصلی تقسیم شده است.
قسمت ۱، مقدمه، به کلی از بهترین شیوه های در طراحی مخابره مراکز تجهیزات، از جمله توصیه هایی برای ساخت و سازه های جدید و بازسازی شده، ایجاد زیرساخت ها، و تجهیزات مخابره.
قسمت ۲، ساختار ساختمان، پوشش می دهد در طراحی سازه های موجود و جدید.
قسمت ۳، ایجاد زیرساخت ها، ملاحظات ساختاری از زیرساخت های ساخت و ساز و تجارت، سیستم های کف کاذب دسترسی، و ارتعاش منابع و کنترل خود را به طور مفصل بحث. آخرین بخش این کتاب، مخابره تجهیزات، شوک و ارتعاش تست، سیستم های لنگرگاه لرزه ای و تجزیه و تحلیل مخابره تجهیزات را پوشش می دهد.
محتوا:
پیش گفتار
۱۴۹؛ فهرست مطالب
۱۴۹؛ قسمت I. مقدمه و بهترین شیوه ۱٫ مقدمه
۲٫ بهترین روش
۱۴۹؛ قسمت دوم. ساخت ساختمان ۳٫ در سازه های ساختمانی نمای کلی
۴٫ سازه های جدید
۵٫ سازه های موجود و اضافه
۶٫ انواع سازه های ساختمانی.
۱۴۹؛ قسمت سوم. ایجاد زیرساخت ۷٫ ساختمان نمای کلی زیرساخت
۸٫ ملاحظات سازه برای زیرساخت
۹٫ برجسته دسترسی سیستم های طبقه
۱۰٫ منابع ارتعاش و کنترل
۱۴۹؛ بخش چهارم. مخابره تجهیزات ۱۱٫ شوک و لرزش در مخابره تجهیزات
۱۲٫ لرزه انکوریج از مخابره تجهیزات
تجزیه و تحلیل ۱۳٫ از مخابره تجهیزات و لرزه انکوریج سیستم
۱۴۹؛ مراجع و منابع
ضمائم
۱۴۹؛ فرهنگ اصطلاحات
فهرست مطالب

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *