دانلود کتاب Transcultural Architecture – The Limits And Opportunities Of Critical Regionalism., 2016

نام کتاب: Transcultural Architecture – The Limits And Opportunities Of Critical Regionalism.

نویسنده: Thorsten Botz-Bornstein

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۷۲۴۶۳۴۲۵, ۱۴۷۲۴۶۳۴۲۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۱

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: As-Gate

Description About Book Transcultural Architecture – The Limits And Opportunities Of Critical Regionalism. From Amazon


Critical Regionalism is a notion which gained popularity in architectural debate as a synthesis of universal, ‘modern’ elements and individualistic elements derived from local cultures. This book shifts the focus from Critical Regionalism towards a broader concept of ‘Transcultural Architecture’ and defines Critical Regionalism as a subgroup of the latter. One of the benefits that this change of perspective brings about is that a large part of the political agenda of Critical Regionalism, which consists of resisting attitudes forged by typically Western experiences, is ‘softened’ and negotiated according to premises provided by local circumstances. A further benefit is that several responses dependent on factors that initial definitions of Critical Regionalism never took into account can now be considered. At the book’s centre is an analysis of Reima and Raili Pietilä’s Sief Palace Area project in Kuwait. Further cases of modern architecture in China, Korea, and Saudi Arabia show that the critique, which holds that Critical Regionalism is a typical ‘western’ exercise, is not sound in all circumstances. The book argues that there are different Critical Regionalisms and not all of them impose Western paradigms on non-Western cultures. Non-Western regionalists can also successfully participate in the Western enlightened discourse, even when they do not directly and consciously act against Western models. Furthermore, the book proposes that a certain ‘architectural rationality’ can be contained in architecture itself – not imposed by outside parameters like aesthetics, comfort, or even tradition, but flowing out of a social game of which architecture is a part. The key concept is that of the ‘form of life’, as developed by Ludwig Wittgenstein, whose thoughts are here linked to Critical Regionalism. Kenneth Frampton argues that Critical Regionalism offers something well beyond comfort and accommodation. What he has in mind are ethical prescripts closely linked to a

درباره کتاب Transcultural Architecture – The Limits And Opportunities Of Critical Regionalism. ترجمه شده از گوگل


منطقه گرایی انتقادی مفهومی است که در بحث های معماری به عنوان تلفیقی از عناصر جهانی ، “مدرن” و عناصر فردگرایانه مشتق شده از فرهنگ های محلی ، محبوبیت پیدا کرد. این کتاب تمرکز را از منطقه گرایی انتقادی به سمت مفهوم وسیع تری از “معماری فرافرهنگی” سوق داده و منطقه گرایی انتقادی را به عنوان زیرگروه دوم معرفی می کند. یکی از مزایایی که این تغییر دیدگاه به همراه دارد این است که بخش عمده ای از دستور کار سیاسی منطقه گرایی انتقادی ، که متشکل از مقاومت در برابر نگرش های جعل شده توسط تجربیات معمول غربی است ، “نرم” شده و با توجه به مقدماتی که شرایط محلی فراهم می کنند ، مذاکره می شود. یک مزیت دیگر این است که اکنون می توان چندین پاسخ وابسته به عواملی را که تعریف اولیه منطقه گرایی انتقادی هرگز مورد توجه قرار نگرفت ، در نظر گرفت. در مرکز این کتاب تجزیه و تحلیل پروژه Reima و Raili Pietilä’s Sief Palace Area در کویت است. موارد دیگری از معماری مدرن در چین ، کره و عربستان سعودی نشان می دهد که این انتقاد که معتقد است منطقه گرایی انتقادی یک تمرین معمولی “غربی” است ، در هر شرایطی صحیح نیست. این کتاب استدلال می کند که منطقه گرایی انتقادی مختلف وجود دارد و همه آنها الگوی غربی را بر فرهنگ های غیر غربی تحمیل نمی کنند. منطقه گرایان غیر غربی نیز می توانند با موفقیت در گفتمان روشن بینانه غربی شرکت کنند ، حتی اگر مستقیماً و آگاهانه بر خلاف مدل های غربی عمل نکنند. علاوه بر این ، این کتاب پیشنهاد می کند که “عقلانیت معماری” خاصی می تواند در خود معماری نیز وجود داشته باشد – که توسط پارامترهای بیرونی مانند زیبایی شناسی ، راحتی یا حتی سنت تحمیل نمی شود ، بلکه از یک بازی اجتماعی که معماری بخشی از آن است ، بیرون می آید. مفهوم کلیدی مفهوم “شکل زندگی” است که توسط لودویگ ویتگنشتاین ، که افکارش در اینجا با منطقه گرایی انتقادی مرتبط است ، توسعه یافته است. کنت فرامپتون معتقد است که منطقه گرایی انتقادی چیزی فراتر از آسایش و خوابگاه ارائه می دهد. آنچه او در ذهن دارد نسخه های اخلاقی است که با یک ارتباط نزدیک دارند

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله