دانلود کتاب Wellness And Physical Therapy, 2009

نام کتاب: Wellness And Physical Therapy

نویسنده: Sharon Elayne Fair

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۰۷۶۳۷۵۸۲۱۳, ۹۷۸۰۷۶۳۷۵۸۲۱۹, ۹۷۸۱۴۴۹۶۱۰۳۴۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۰

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Jones & Bartlett Learning

Description About Book Wellness And Physical Therapy From Amazon


Wellness is increasingly becoming an important part of physical therapy curriculums and practice. The focus of Wellness and Physical Therapy is the application of wellness to the practice and profession of physical therapy. This one-of-a-kind textbook addresses wellness within the realm of the Normative Model of Physical Therapist Professional Education: Version 2004, and CAPTE. The text consists of foundational knowledge, theoretical models, empirical research and application of material to physical therapy practice. Evidence-based practice is emphasized through a mixed approach of formalist and reader-response. Wellness and Physical Therapy is the first text to appreciate the importance of incorporating wellness into physical therapy. Complete with chapter objectives and useful appendices and resources, this is an important text for all physical therapy students!

درباره کتاب Wellness And Physical Therapy ترجمه شده از گوگل


سلامتی به طور فزاینده ای به بخشی مهم از برنامه های درسی و عملی فیزیوتراپی تبدیل می شود. تمرکز سلامت و فیزیوتراپی استفاده از سلامتی در تمرین و حرفه فیزیوتراپی است. این کتاب در نوع خود نوعی سلامتی را در حوزه مدل هنجاری آموزش حرفه ای متخصص طب فیزیکی: نسخه ۲۰۰۴ و CAPTE بیان می کند. متن شامل دانش بنیادی ، مدل های نظری ، تحقیقات تجربی و استفاده از مطالب در عمل فیزیوتراپی است. رویه مبتنی بر شواهد از طریق رویکرد آمیخته ای از فرمالیستی و پاسخ خواننده مورد تأکید قرار می گیرد. سلامتی و فیزیوتراپی اولین متنی است که اهمیت ادغام سلامتی در فیزیوتراپی را ارزیابی می کند. کامل با اهداف فصل و پیوست ها و منابع مفید ، این یک متن مهم برای همه دانشجویان فیزیوتراپی است!

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله