دانلود کتاب Housing Interiors For The Disabled And Elderly, 1991

نام کتاب: Housing Interiors For The Disabled And Elderly نویسنده: Bettyann Boetticher Raschko ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۴۲۰۰۹۸۳۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۰ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Van Nostrand Reinhold Company Description About Book Housing Interiors For The Disabled And Elderly From…

دانلود کتاب The Senior Cohousing Handbook – A Community Approach To Independent Living, 2nd ed, 2009

نام کتاب: The Senior Cohousing Handbook – A Community Approach To Independent Living نویسنده: Charles Durrett ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۸۶۵۷۱۶۱۱۰, ۹۷۸۰۸۶۵۷۱۶۱۱۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ انتشارات: New Society Publishers Description About Book The Senior Cohousing Handbook – A Community Approach To Independent Living From…

دانلود کتاب Age-Friendly Housing, 2018

نام کتاب: Age-Friendly Housing نویسنده: Julia Park ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۸۵۹۴۶۸۱۰۱ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۷۶ انتشارات: Riba Publishing Description About Book Age-Friendly Housing From Amazon This book embeds the principles of how we should approach the design of future housing for an ageing population,…

دانلود کتاب Designing For The Third Age – Architecture Redefined For A Generation Of Active Agers, 2014

نام کتاب: Designing For The Third Age – Architecture Redefined For A Generation Of Active Agers نویسنده: Caroline Ellerby و Lorraine Farrelly و Elizabeth Gongde ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۸۹۱۱۹۳, ۱۱۱۸۸۹۱۱۹۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۸ انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book Designing For…

دانلود کتاب Homes For The Third Age – A Design Guide For Extra Care Sheltered Housing, 1998

نام کتاب: Homes For The Third Age – A Design Guide For Extra Care Sheltered Housing نویسنده: David Robson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۲۲۳۰۵۵, ۹۷۸۰۲۰۳۲۹۸۱۶۹, ۰۲۰۳۲۲۳۰۵۵, ۰۴۱۹۲۳۱۲۰X, 0203277309 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Homes For The Third Age –…

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری Human Behavior and Environment , دانلود کتاب Human Behavior and Environment , کتاب Human Behavior and Environment , دانلود Human Behavior and Environment ,

دانلود مجموعه کتاب های Human Behavior and Environment

این مجموعه ارزشمند شامل سیزده جلد کتب روانشناسی محیطی و علوم رفتاری می شود. هر یک از این کتاب ها به موضوعی خاص اختصاص داده شده است و مجموعه ای است از مقالات ارزشمند از صاحب نظران این عرصه، که زیر نظر ایروین آلتمن گردآوری شده است. کتب این مجموعه…

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری Housing the Elderly - Options and Design دانلود کتاب Housing the Elderly - Options and Design کتاب Housing the Elderly - Options and Design دانلود Housing the Elderly - Options and Design

دانلود کتاب Housing the Elderly – Options and Design

نام کتاب : Housing the Elderly – Options and Design نویسنده : Francis Weal, Francesca Weal ویرایش : ۱ سال انتشار : ۱۹۸۸ فرمت : DJVU تعداد صفحه : ۱۴۰ انتشارات : Chrysalis Books   Description About Book Housing the Elderly – Options and Design From Amazon This book is…

Download Architecture book, Architecture book, Download Free Architecture Book, دانلود کتاب معماری, کتاب معماری, مهندسی معماری, کتابهای معماری, دانلود معماری, کتابهای معماری, کتب معماری, دانلود کتب معماری Design for Aging International Case Studies of Building and Program , دانلود کتاب Design for Aging International Case Studies of Building and Program , کتاب Design for Aging International Case Studies of Building and Program , دانلود Design for Aging International Case Studies of Building and Program ,

دانلود کتاب Design for Aging – International Case Studies of Building and Program

نام کتاب : Design for Aging – International Case Studies of Building and Program نویسنده : Jeffrey W. Anderzhon ویرایش : ۱ سال انتشار : ۲۰۱۲ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۳۳۶ کیفیت: اسکن پایین انتشارات : John Wiley & Sons, Inc   دانلود کتاب – حجم : ۳۷٫۰۰ مگابایت  جهت دسترسی به…