دانلود کتاب Highway Safety Analytics And Modeling – Techniques And Methods For Analyzing Crash Data, 2021

دانلود کتاب Highway Safety Analytics And Modeling – Techniques And Methods For Analyzing Crash Data, 2021

نام کتاب: Highway Safety Analytics And Modeling – Techniques And Methods For Analyzing Crash Data نویسنده: Dominique Lord و Xiao Qin و Srinivas R. Geedipally ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۶۸۱۸۸, ۹۷۸۰۱۲۸۱۶۸۱۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۰ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Elsevier Description…

دانلود کتاب The Highway Capacity Manual – A Conceptual And Research History – Volume 1 – Uninterrupted Flow, 2014

نام کتاب: The Highway Capacity Manual – A Conceptual And Research History – Volume 1 – Uninterrupted Flow نویسنده: Roger . P Roess و Elena . S Prassas ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۰۵۷۸۵۹, ۹۷۸۳۳۱۹۰۵۷۸۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۰ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Airport Engineering, 9th ed, 2009

نام کتاب: Airport Engineering نویسنده: Rangwala ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۳۸۵۰۳۹۳۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۲ انتشارات: CHAROTAR PUB HOUSE Description About Book Airport Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب Airport Engineering ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی – حجم…

دانلود کتاب Handbook Of Civil Engineering Calculations, 2nd ed, 2007

نام کتاب: Handbook Of Civil Engineering Calculations نویسنده: Tyler Hicks ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۰۷۱۴۷۲۹۳۲, ۹۷۸۰۰۷۱۴۷۲۹۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۴۰ انتشارات: Mcgraw-Hill Professional Description About Book Handbook Of Civil Engineering Calculations From Amazon Manage everyday calculations instantly and accurately-saving you time in the design, construction,…

دانلود کتاب Mining Haul Roads – Theory And Practice, 2019

نام کتاب: Mining Haul Roads – Theory And Practice نویسنده: Roger Thompson Author و Rodrigo Peroni Author و Alex T. Visser Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۵۸۹۶۲۹, ۹۷۸۰۴۲۹۴۹۱۴۷۴, ۹۷۸۰۴۲۹۹۵۸۰۰۷, ۹۷۸۰۴۲۹۹۵۷۹۹۴, ۹۷۸۰۴۲۹۹۵۸۰۱۴, ۹۷۸۰۳۶۷۶۲۰۶۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۵ انتشارات: CRC Press Description About Book Mining Haul Roads…

دانلود کتاب Railway Electrification Systems & Engineering, 2012

نام کتاب: Railway Electrification Systems & Engineering نویسنده: Sheilah Frey ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۲۳۴۳۹۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۵ انتشارات: White Word Publications Description About Book Railway Electrification Systems & Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب Railway Electrification Systems & Engineering ترجمه شده از…

دانلود کتاب Highway Planning, Survey, And Design, 2020

نام کتاب: Highway Planning, Survey, And Design نویسنده: Ghazi G. Al-Khateeb Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۱۴۹۸۶۴, ۹۷۸۰۴۲۹۰۵۴۳۱۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۴۰۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۲۳۳, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۵۷۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۵ انتشارات: CRC Press Description About Book Highway Planning, Survey, And Design From Amazon Highway Planning, Survey, and Design presents the…

دانلود کتاب The Application Of Soil Mechanics To Highway Engineering, 1951

نام کتاب: The Application Of Soil Mechanics To Highway Engineering نویسنده: Edward S Barber ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۵۱ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۸ انتشارات: – Description About Book The Application Of Soil Mechanics To Highway Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب The Application Of…

دانلود کتاب Geometric Procedures For Civil Engineers, 2016

نام کتاب: Geometric Procedures For Civil Engineers نویسنده: Elias C. Tonias و Constantine N. Tonias ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۲۴۲۹۳۴, ۹۷۸۳۳۱۹۲۴۲۹۵۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۱ انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Geometric Procedures For Civil Engineers From Amazon This book provides a multitude of…

دانلود کتاب Rethinking America’S Highways – A 21St-Century Vision For Better Infrastructure, 2018

نام کتاب: Rethinking America’S Highways – A 21St-Century Vision For Better Infrastructure نویسنده: Robert W. Poole Jr. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۰۲۲۶۵۵۷۶۰X, 9780226557601 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۲ انتشارات: University Of Chicago Press Description About Book Rethinking America’S Highways – A 21St-Century Vision For Better Infrastructure…