دانلود کتاب Concrete Gravity And Arch Dams On Rock Foundation, 2021

نام کتاب: Concrete Gravity And Arch Dams On Rock Foundation نویسنده: Bronstein Vadim Izrailovich و Vainberg Alexander Isaakovich و Gaziev Erast Grigorievich و Landau Yuri Alexandrovich و Mgalobelov Yuri Borisovich ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۰۸۳۱۶, ۹۷۸۰۳۶۷۶۰۸۳۱۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۰۰ حجم کتاب: ۴۰ مگابایت کیفیت…

دانلود کتاب Seismic Performance Analysis Of Concrete Gravity Dams, 2021

نام کتاب: Seismic Performance Analysis Of Concrete Gravity Dams نویسنده: Gaohui Wang و Wenbo Lu و Sherong Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۱۹۳۱, ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۱۹۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۸ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore;Springer Description About Book Seismic Performance Analysis Of…

دانلود کتاب Dams And Earthquakes, 1976

نام کتاب: Dams And Earthquakes نویسنده: Harsh K. Gupta و B.K. Rastogi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۴۴۴۱۳۳۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱, ۲۲۹ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press, Elsevier Description About Book Dams And Earthquakes From Amazon Dams and Earthquakes deals…

دانلود کتاب Geotechnical Engineering Of Dams, 2005

نام کتاب: Geotechnical Engineering Of Dams نویسنده: Robin Fell و Patrick Macgregor و David Stapledon و Graeme Bell ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۶۴۴۰X, 9780415364409, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۱۲ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Geotechnical Engineering Of…

دانلود کتاب Hydraulic Engineering Of Dams, 2019

نام کتاب: Hydraulic Engineering Of Dams نویسنده: Willi Hager ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۲۰۱۹۰۲۰۸۸۴, ۹۷۸۰۴۱۵۶۲۱۵۳۳, ۲۰۱۹۹۸۱۰۶۴, ۹۷۸۰۲۰۳۷۷۱۴۳۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۸۰ انتشارات: CRC Press Description About Book Hydraulic Engineering Of Dams From Amazon Hydraulic engineering of dams and their appurtenant structures counts among the essential…

Dam Hydraulics, 1998

دانلود کتاب Dam Hydraulics, 1998

نام کتاب: Dam Hydraulics نویسنده: D. L. Vischer و W. H. Hager ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۸ کد ISBN کتاب: ۴۷۱۹۷۲۸۹۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۶ انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Dam Hydraulics From Amazon Dam Hydraulics D. L. Vischer W. H. Hager VAW, ETH, Zürich, Switzerland This book develops…

دانلود کتاب Specialty Construction Techniques For Dam And Levee Remediation, 2013

نام کتاب: Specialty Construction Techniques For Dam And Levee Remediation نویسنده: Donald A Bruce ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۸۳۴۷۶۳, ۰۲۰۳۸۳۴۷۶۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۷ انتشارات: CRC Press Description About Book Specialty Construction Techniques For Dam And Levee Remediation From Amazon “Dams and levees provide huge…

دانلود کتاب Concrete Face Rockfill Dams Design, Construction, And Performance, 1985

نام کتاب: Concrete Face Rockfill Dams Design, Construction, And Performance نویسنده: J. Barry Cooke و James L. Sherard ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۵ کد ISBN کتاب: ۰۸۷۲۶۲۵۰۳۶, ۹۷۸۰۸۷۲۶۲۵۰۳۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۸ انتشارات: Amer Society Of Civil Engineers Description About Book Concrete Face Rockfill Dams Design, Construction, And Performance…

دانلود کتاب Roller Compacted Concrete Dams, 2018

نام کتاب: Roller Compacted Concrete Dams نویسنده: Luis Berga و J. M. Buil و S. Chonggang و C Jofré ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۰۵۸۰۹۵۶۴۰, ۹۰۵۸۰۹۵۶۴۹, ۹۷۸۰۲۰۳۷۴۱۲۷۶, ۰۲۰۳۷۴۱۲۷۷, ۹۷۸۱۳۵۱۴۱۹۷۸۹, ۱۳۵۱۴۱۹۷۸۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۶۱ انتشارات: Taylor & Francis Group;Routledge Description About Book Roller Compacted Concrete Dams…

Zhang C., Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach, 2014

Zhang C., Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams. A Nonlinear Behavioral Approach, 2014

نام کتاب :   Seismic Safety Evaluation of Concrete Dams: A Nonlinear Behavioral Approach نویسنده : Chong Zhang ویرایش : ۱ سال انتشار : ۲۰۱۴ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۶۱۲ کیفیت : OCR انتشارات : Butterworth-Heinemann   دانلود کتاب – حجم : ۳۹٫۶۰ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک…