دانلود کتاب A Handbook Of Applied Statistics In Pharmacology, 2012

نام کتاب: A Handbook Of Applied Statistics In Pharmacology

نویسنده: Katsumi Kobayashi و K. Sadasivan Pillai

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۲

کد ISBN کتاب: ۱۵۷۸۰۸۷۵۲X, 9781578087525,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۰

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: اسکن

انتشارات: Science انتشاراتs

Description About Book A Handbook Of Applied Statistics In Pharmacology From Amazon


Statistics plays an important role in pharmacology and related subjects such as toxicology and drug discovery and development. Improper statistical tool selection for analyzing the data obtained from studies may result in wrongful interpretation of the performance or safety of drugs. This book communicates statistical tools in simple language. The examples used are similar to those that scientists encounter regularly in their research area. The authors provide cognitive clues for selection of appropriate tools to analyze the data obtained from the studies and explain how to interpret the result of the statistical analysis.

درباره کتاب A Handbook Of Applied Statistics In Pharmacology ترجمه شده از گوگل


آمار نقش مهمی در داروشناسی و موضوعات مرتبط مانند سم شناسی و کشف و توسعه دارو دارد. انتخاب نادرست ابزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مطالعات ، ممکن است منجر به تفسیر اشتباه عملکرد یا ایمنی داروها شود. این کتاب ابزار آماری را به زبان ساده بیان می کند. نمونه های مورد استفاده مشابه نمونه هایی است که دانشمندان به طور منظم در حوزه تحقیقاتی خود با آن روبرو می شوند. نویسندهسرنخ های شناختی را برای انتخاب ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مطالعات و توضیح نحوه تفسیر نتیجه تجزیه و تحلیل آماری ارائه می دهند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله