دانلود کتاب A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control, 2022

نام کتاب: A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control نویسنده: Len Holm ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۸۱۳۵۲۲, ۹۷۸-۱۱۱۹۸۱۳۵۲۱ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۰۰ حجم کتاب: ۲۶٫۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book A Contractor’s Guide to Planning, Scheduling, and Control From Amazon…

دانلود کتاب Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture, 2021

نام کتاب: Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture نویسنده: Paul Kidder ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۶۲۵۲۷X, 9780367625276, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۷۳ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book Minoru Yamasaki And The Fragility Of Architecture From Amazon Few figures…

دانلود کتاب The Remittance Landscape – Spaces Of Migration In Rural Mexico And Urban Usa, 2015

نام کتاب: The Remittance Landscape – Spaces Of Migration In Rural Mexico And Urban Usa نویسنده: Sarah Lynn Lopez ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۰۲۲۶۱۰۵۱۳X, 9780226105130, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۶ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: University Of Chicago Press Description About Book The…

دانلود کتاب Gracious Living – Home Design For Your Future, 2013

نام کتاب: Gracious Living – Home Design For Your Future نویسنده: Naomi Neville ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۶۴۳۴۳۵۹۹, ۹۷۸۰۷۶۴۳۳۴۳۱۳, ۹۷۸۰۷۶۴۳۳۰۳۳۹, ۰۷۶۴۳۲۳۳۹۳, ۰۷۶۴۳۲۱۱۰۲, ۰۹۱۴۹۱۸۸۹۳, ۰۷۶۴۳۰۶۴۲۱, ۲۰۱۳۹۳۶۰۹۸, ۰۷۶۴۳۴۳۵۹۹, فرمت: MOBI تعداد صفحه: ۱۶۰ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Schiffer Description About Book Gracious Living –…

دانلود کتاب ۱۰۰ Houses 100 Years, 2017

نام کتاب: ۱۰۰ Houses 100 Years نویسنده: Twentieth Century Society و Susannah Charlton و Elain Harwood ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۹۹۴۴۳۷۳, ۹۷۸۱۸۴۹۹۴۴۵۳۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۴۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Batsford Description About Book 100 Houses 100 Years From Amazon A…

دانلود کتاب Golden Lane Estate – An Urban Village, 2022

نام کتاب: Golden Lane Estate – An Urban Village نویسنده: Stefi Orazi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۹۹۴۷۶۳۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۶۰ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Batsford Description About Book Golden Lane Estate – An Urban Village From Amazon The story of…

دانلود کتاب Victorian Structures – Architecture, Society, And Narrative, 2020

نام کتاب: Victorian Structures – Architecture, Society, And Narrative نویسنده: Jody Griffith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۴۳۸۴۷۸۳۱۳, ۹۷۸۱۴۳۸۴۷۸۳۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۰ حجم کتاب: ۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Suny Press Description About Book Victorian Structures – Architecture, Society, And Narrative From Amazon Argues…

دانلود کتاب Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳, ۲۰۲۱

نام کتاب: Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳ نویسنده: Elain Harwood ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۹۹۴۶۸۶۸, ۹۷۸۱۸۴۹۹۴۶۸۶۵, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۸۸ حجم کتاب: ۹۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Batsford Description About Book Mid-Century Britain – Modern Architecture 1938–۱۹۶۳ From Amazon Leading expert and passionate…

دانلود کتاب Maintenance Architecture, 2016

نام کتاب: Maintenance Architecture نویسنده: Hilary Sample ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۰۲۶۲۰۳۴۹۷۲, ۹۷۸۰۲۶۲۰۳۴۹۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۸ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Mit Press Description About Book Maintenance Architecture From Amazon An inventive examination of a crucial but neglected aspect of…

دانلود کتاب Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990, 2021

نام کتاب: Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990 نویسنده: Julia Walker ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۵۰۱۳۶۷۵۲۸, ۹۷۸۱۵۰۱۳۶۷۵۲۶, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۶۴ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Bloomsbury Visual Arts Description About Book Berlin Contemporary – Architecture And Politics After 1990…