دانلود کتاب ACI 318-19, Building Code Requirements And Commentary For Structural Concrete, 19th ed, 2019

دانلود کتاب ACI 318-19, Building Code Requirements And Commentary For Structural Concrete, 19th ed, 2019

نام کتاب: ACI 318-19, Building Code Requirements And Commentary For Structural Concrete

نویسنده: American Concrete Institute

ویرایش: ۱۹

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۴۱۹۵۰۵۶۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۶۲۸

حجم کتاب: ۱۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Aci

Description About Book ACI 318-19, Building Code Requirements And Commentary For Structural Concrete From Amazon


The “Building Code Requirements for Structural Concrete” (“Code”) provides minimum requirements for the materials, design, and detailing of structural concrete buildings and, where applicable, nonbuilding structures. This Code was developed by an ANSI-approved consensus process and addresses structural systems, members, and connections, including cast-in-place, precast, shotcrete, plain, nonprestressed, prestressed, and composite construction. Among the subjects covered are: design and construction for strength, serviceability, and durability; load combinations, load factors, and strength reduction factors; structural analysis methods; deflection limits; mechanical and adhesive anchoring to concrete; development and splicing of reinforcement; construction document information; field inspection and testing; and methods to evaluate the strength of existing structures. The Code was substantially reorganized and reformatted in 2014, and this Code continues and expands that same organizational philosophy. The principal objectives of the reorganization were to present all design and detailing requirements for structural systems or for individual members in chapters devoted to those individual subjects, and to arrange the chapters in a manner that generally follows the process and chronology of design and construction. Information and procedures that are common to the design of multiple members are located in utility chapters. Additional enhancements implemented in this Code to provide greater clarity and ease of use include the first use of color illustrations and the use of color to help the user navigate the Code and quickly find the information they need. Special thanks to Bentley Systems, Incorporated, for use of their ProConcrete software to produce many of the figures found in the Commentary. Uses of the Code include adoption by reference in a general building code, and earlier editions have been widely used in this manner. The Code is written in a format …

درباره کتاب ACI 318-19, Building Code Requirements And Commentary For Structural Concrete ترجمه شده از گوگل


“الزامات قانون ساختمان برای بتن سازه ای” (“Code”) حداقل الزامات مربوط به مصالح ، طراحی و جزئیات ساختمانهای بتنی سازه ای و در صورت لزوم سازه های غیر سازه را ارائه می دهد. این کد توسط یک فرآیند اجماع تایید شده توسط ANSI تهیه شده است و به سیستم های ساختاری ، اعضا و اتصالات ، از جمله ساخت داخل ، پیش ساخته ، شاتکریت ، دشت ، بدون فشار ، پیش تنیده و ساخت کامپوزیت می پردازد. از جمله موضوعات تحت پوشش عبارتند از: طراحی و ساخت برای مقاومت ، قابلیت استفاده و دوام. ترکیبات بار ، عوامل بار و عوامل کاهش قدرت. روش های تجزیه و تحلیل ساختاری محدودیت انحراف لنگرگاه مکانیکی و چسبنده به بتن ؛ توسعه و اتصال تقویت اطلاعات سند ساخت و ساز؛ بازرسی و آزمایش میدانی ؛ و روشهایی برای ارزیابی مقاومت سازه های موجود. این قانون در سال ۲۰۱۴ به طور اساسی سازمان یافته و مجدداً اصلاح شد ، و این قانون همان فلسفه سازمانی را ادامه داده و گسترش می دهد. اهداف اصلی سازماندهی مجدد ارائه کلیه الزامات طراحی و جزئیات سیستمهای سازه ای یا برای اعضای خاص در فصول اختصاص یافته به آن موضوعات منفرد و ترتیب دادن فصلها به روشی است که به طور کلی از روند و تقویم طراحی و ساخت پیروی می کند. اطلاعات و رویه هایی که در طراحی چندین عضو مشترک است ، در فصول مفید واقع شده است. پیشرفت های اضافی اجرا شده در این کد برای ایجاد شفافیت و سهولت بیشتر شامل اولین استفاده از تصاویر رنگی و استفاده از رنگ برای کمک به کاربر در پیمایش کد و یافتن سریع اطلاعات مورد نیاز است. با تشکر ویژه از Bentley Systems ، Incorporated ، برای استفاده از نرم افزار ProConcrete خود برای تولید بسیاری از ارقام موجود در تفسیر. موارد استفاده از این کد شامل تصویب با استفاده از یک کد ساختمان عمومی است و از نسخه های قبلی به طور گسترده ای به این روش استفاده شده است. کد در قالب …

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله