دانلود کتاب Acute Myelogenous Leukemia, 2007

نام کتاب: Acute Myelogenous Leukemia

نویسنده: Judith E. Karp

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۱۵۸۸۲۹۶۲۱۰, ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۶۲۱۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۲۶

حجم کتاب: ۴۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Humana

Description About Book Acute Myelogenous Leukemia From Amazon


This is a timely compilation of new concepts in the molecular pathogenesis and molecular therapy of acute myelogenous leukemia (AML). The focus is on selected critical molecular determinants of AML pathogenesis and pathophysiology and the exploitation of these factors by diverse therapeutic agents and modalities. There is an emphasis throughout on the bidirectional flow of knowledge between the clinical and laboratory arenas.

درباره کتاب Acute Myelogenous Leukemia ترجمه شده از گوگل


این یک مجموعه به موقع از مفاهیم جدید در پاتوژنز مولکولی و درمان مولکولی سرطان خون حاد میلوژن (AML) است. تمرکز بر روی تعیین عوامل مهم مولکولی پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی AML و بهره برداری از این عوامل توسط عوامل و روشهای درمانی متنوع است. در کل بر جریان دو طرفه دانش بین عرصه های بالینی و آزمایشگاهی تأکید شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله