دانلود کتاب Acute Promyelocytic Leukemia – Molecular Genetics, Mouse Models And Targeted Therapy, 2007

نام کتاب: Acute Promyelocytic Leukemia – Molecular Genetics, Mouse Models And Targeted Therapy

نویسنده: Pier Paolo Pandolfi و Peter K. Vogt

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۳۴۵۹۲۳, ۹۷۸۳۵۴۰۳۴۵۹۴۷, ۳۵۴۰۳۴۵۹۲۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۷۶

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Acute Promyelocytic Leukemia – Molecular Genetics, Mouse Models And Targeted Therapy From Amazon


Over the past 10 years, work on acute promyelocytic leukemia (APL) has become the paradigm of translational research that began with the discovery of a recurrent chromosomal translocation, followed by the identification of the genes and proteins involved, finding their molecular functions in transcriptional control, establishing mouse models and culminating in the development of targeted therapy.

درباره کتاب Acute Promyelocytic Leukemia – Molecular Genetics, Mouse Models And Targeted Therapy ترجمه شده از گوگل


طی ۱۰ سال گذشته ، کار بر روی سرطان خون حاد پرومیلوسیتیک (APL) به الگوی تحقیقات ترجمه تبدیل شده است که با کشف یک انتقال کروموزومی مکرر آغاز شد ، و پس از آن شناسایی ژن ها و پروتئین های درگیر ، یافتن عملکردهای مولکولی آنها در کنترل رونویسی ، ایجاد مدل های موش و اوج آن در توسعه درمان هدفمند است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله