دانلود کتاب Affective Decision Making Under Uncertainty – Risk, Ambiguity And Black Swans, 2021

نام کتاب: Affective Decision Making Under Uncertainty – Risk, Ambiguity And Black Swans

نویسنده: Donald J. Brown

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۵۹۵۱۱۰, ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۵۱۱۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۸۱

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Affective Decision Making Under Uncertainty – Risk, Ambiguity And Black Swans From Amazon


This book is an exploration of the ubiquity of ambiguity in decision-making under uncertainty. It presents various essays on behavioral economics and behavioral finance that draw on the theory of Black Swans (Taleb 2010), which argues for a distinction between unprecedented events in our past and unpredictable events in our future. The defining property of Black Swan random events is that they are unpredictable, i.e., highly unlikely random events. In this text, Mandelbrot’s (1972) operational definition of risky random unpredictable events is extended to Black Swan assets – assets for which the cumulative probability distribution or conditional probability distribution of random future asset returns is a power distribution. Ambiguous assets are assets for which the uncertainties of future returns are not risks. Consequently, there are two disjoint classes of Black Swan assets: Risky Black Swan assets and Ambiguous Black Swan assets, a new class of ambiguous assets with unpredictable random future outcomes.
The text is divided into two parts, the first of which focuses on affective moods, introduces affective utility functions and discusses the ambiguity of Black Swans. The second part, which shifts the spotlight to affective equilibrium in asset markets, features chapters on affective portfolio analysis and Walrasian and Gorman Polar Form Equilibrium Inequalities. In order to gain the most from the book, readers should have completed the standard introductory graduate courses on microeconomics, behavioral finance, and convex optimization. The book is intended for advanced undergraduates, graduate students and post docs specializing in economic theory, experimental economics, finance, mathematics, computer science or data analysis.

درباره کتاب Affective Decision Making Under Uncertainty – Risk, Ambiguity And Black Swans ترجمه شده از گوگل


این کتاب کاوشی در میزان ابهام در تصمیم گیری تحت عدم اطمینان است. این مقاله مقالات مختلفی راجع به اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری ارائه می دهد که از تئوری قوهای سیاه (Taleb 2010) استفاده می کند ، که تمایز بین وقایع بی سابقه در گذشته و حوادث غیر قابل پیش بینی در آینده ما را استدلال می کند. ویژگی تعیین کننده رویدادهای تصادفی Black Swan این است که آنها غیرقابل پیش بینی هستند ، به عنوان مثال ، اتفاقات تصادفی بسیار بعید است. در این متن ، تعریف عملیاتی مندلبروت (۱۹۷۲) از وقایع غیر قابل پیش بینی تصادفی خطرناک به دارایی های قو سیاه گسترش یافته است – دارایی هایی که توزیع احتمال تجمعی یا توزیع احتمال شرطی بازده تصادفی دارایی های آینده توزیع نیرو است. دارایی های مبهم دارایی هایی هستند که عدم قطعیت بازده در آینده برای آنها خطری نیست. در نتیجه ، دو کلاس از هم جدا شده دارایی های قو سیاه وجود دارد: دارایی های قوای سیاه خطرناک و دارایی های سیاه ابهام ، یک کلاس جدید از دارایی های مبهم با نتایج تصادفی غیر قابل پیش بینی در آینده.
متن به دو قسمت تقسیم شده است ، قسمت اول بر روحیات احساسی متمرکز است ، توابع سودمندانه را معرفی می کند و درباره ابهام قوای سیاه بحث می کند. قسمت دوم ، که توجهات را به سمت تعادل احساسی در بازارهای دارایی سوق می دهد ، دارای فصلهایی در مورد تجزیه و تحلیل نمونه کارهای عاطفی و نابرابری های تعادل شکل قطبی والراسیان و گورمن است. برای اینکه بیشترین سود را از این کتاب ببرید ، خوانندگان باید دوره های مقدماتی مقدماتی را در مورد اقتصاد خرد ، اقتصاد رفتاری و بهینه سازی محدب استاندارد گذرانده باشند. این کتاب برای مقاطع کارشناسی ارشد ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مقالات فوق تخصصی در تئوری اقتصادی ، اقتصاد تجربی ، امور مالی ، ریاضیات ، علوم کامپیوتر یا تجزیه و تحلیل داده ها در نظر گرفته شده است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله