دانلود کتاب Air Instrument Surgery – Vol. 2 – Orthopedics, 1972

نام کتاب: Air Instrument Surgery – Vol. 2 – Orthopedics

نویسنده: J. Francis Silva M.D. و F.R.C.S. و F.R.A.C.S. و F.A.C.S. و Robert M. Hall

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۱۹۷۲

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۶۵۳۸۳۴, ۹۷۸۳۶۴۲۶۵۳۸۱۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۱۴

حجم کتاب: ۳۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Air Instrument Surgery – Vol. 2 – Orthopedics From Amazon


Air Instrument Surgery, Volume 2: Orthopedics has been compiled to aid in the se­ lection and use of air instruments in orthopedic surgical techniques. In each instance it attempts to demonstrate the classic approach, leaving it to the individual surgeon to develop further his expertise and ingenuity with air-driven instruments. Possible applications and adaptations are as unlimited as the surgeon’s skill and imagination. Detailed illustrations and text treat the use of each air instrument in various proce­ dures, but the surgical application is given only for that portion of each procedure in which manual operation can be advantageously replaced by the use of air instru­ ments. This book, therefore, does not depict complete surgical procedures, nor does it include all the procedures in orthopedic surgery for which air instruments are now employed. Use of air-driven instruments does not imply any change in basic surgical techniques. It does enhance the surgeon’s dexterity, increase his speed and, in some situations, makes a surgical approach possible for the first time. A technical guide has been needed since air instruments were introduced. Air In­ strument Surgery, Volume 2: Orthopedics is the second publication to fill that need. Its function is to clarify problems and difficulties and to suggest solutions by means of air instrument surgery. It is also intended to remove any apprehension about the use of air instruments. To ensure this, the technical procedures are supplemented with detailed instructions for assembling, using and maintaining the instruments.

درباره کتاب Air Instrument Surgery – Vol. 2 – Orthopedics ترجمه شده از گوگل


جراحی ابزار هوایی ، جلد ۲: ارتوپدی برای کمک به انتخاب و استفاده از ابزارهای هوا در تکنیک های جراحی ارتوپدی تدوین شده است. در هر نمونه این تلاش برای نشان دادن روش کلاسیک است ، و این کار را به عهده یک جراح می گذارد تا مهارت و زیرکی خود را با ابزارهای هوا محور بیشتر کند. کاربردها و سازگاری های احتمالی به اندازه مهارت و تخیل جراح نامحدود است. تصاویر دقیق و متن استفاده از هر ابزار هوا را در مراحل مختلف درمان می کند ، اما کاربرد جراحی فقط برای آن بخش از هر روش ارائه شده است که در آن عمل دستی می تواند با استفاده از ابزارهای هوا جایگزین شود. بنابراین ، این کتاب روشهای جراحی کامل را به تصویر نمی کشد و همچنین کلیه روشهای جراحی ارتوپدی را که اکنون ابزارهای هوایی برای آنها استفاده می شود ، شامل نمی شود. استفاده از ابزارهای هوا محور به معنای تغییر در روشهای اساسی جراحی نیست. این مهارت مهارت جراح را افزایش می دهد ، سرعت او را افزایش می دهد و در برخی شرایط ، رویکرد جراحی را برای اولین بار امکان پذیر می کند. از زمان معرفی ابزارهای هوایی به راهنمای فنی نیاز بوده است. جلد ۲: ارتوپدی دومین نشریه برای جبران این نیاز است. عملکرد آن روشن کردن مشکلات و مشکلات و پیشنهاد راه حل با استفاده از جراحی ابزار هوایی است. همچنین هدف از بین بردن هرگونه نگرانی در مورد استفاده از ابزارهای هوایی است. برای اطمینان از این ، روش های فنی با دستورالعمل های دقیق برای جمع آوری ، استفاده و نگهداری ابزار تکمیل می شود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله