دانلود کتاب Algebra 3 – Homological Algebra And Its Applications, 2021

نام کتاب: Algebra 3 – Homological Algebra And Its Applications

نویسنده: Ramji Lal

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۳۳۶۳۲۶۷,

فرمت: EPUB

تعداد صفحه: ۳۱۵

حجم کتاب: ۳۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer Singapore

Description About Book Algebra 3 – Homological Algebra And Its Applications From Amazon


This book, the third book in the four-volume series in algebra, deals with important topics in homological algebra, including abstract theory of derived functors, sheaf co-homology, and an introduction to etale and l-adic co-homology. It contains four chapters which discuss homology theory in an abelian category together with some important and fundamental applications in geometry, topology, algebraic geometry (including basics in abstract algebraic geometry), and group theory. The book will be of value to graduate and higher undergraduate students specializing in any branch of mathematics. The author has tried to make the book self-contained by introducing relevant concepts and results required. Prerequisite knowledge of the basics of algebra, linear algebra, topology, and calculus of several variables will be useful.

درباره کتاب Algebra 3 – Homological Algebra And Its Applications ترجمه شده از گوگل


این کتاب ، سومین کتاب از مجموعه چهار جلدی جبر است که به مباحث مهمی در جبر همولوژی می پردازد ، از جمله نظریه انتزاعی بردارهای مشتق شده ، همسانی مشترک پوسته و مقدمه ای بر هم همسانی اتال و ال-آدیک. این شامل چهار فصل است که در مورد نظریه همسانی در یک گروه آبلیایی همراه با برخی از کاربردهای مهم و اساسی در هندسه ، توپولوژی ، هندسه جبری (از جمله مبانی در هندسه جبری انتزاعی) و نظریه گروه بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد متخصص در هر شاخه ای از ریاضیات دارای ارزش خواهد بود. نویسندهسعی کرده است با معرفی مفاهیم و نتایج مورد نیاز ، کتاب را مستقل از خود نشان دهد. دانش پیش نیاز مبانی جبر ، جبر خطی ، توپولوژی و حساب چند متغیر مفید خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله