دانلود کتاب Algebra, Statistics And Probability – A Mathematics Book For High Schools And Colleges, 2020

نام کتاب: Algebra, Statistics And Probability – A Mathematics Book For High Schools And Colleges

نویسنده: Kingsley Augustine

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: B07FZN7K6Q

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۹۹

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Independently published

Description About Book Algebra, Statistics And Probability – A Mathematics Book For High Schools And Colleges From Amazon


This book, Algebra, Statistics and Probability, has been carefully written to teach you some topics in mathematics by explaining them with a mindset to fully equip you in the topics. This eBook is a mathematics ‘teacher’ which is suitable for students in high schools and colleges. It also serves as a useful tool for students who are preparing for entrance examinations into colleges and universities. The step by step explanations presented in the numerous worked examples are easy to study since care was taken to sufficiently explain salient points and mathematical ideas. This book will boost your level of understanding of algebra, statistics and probability. Numerous exercises at the end of each chapter are given to test students’ understanding of the topics. The topics covered in this eBook include:
NUMBER BASES
MODULAR ARITHMETIC
STANDARD FORM AND APPROXIMATION OF NUMBERS
LAWS OF INDICES
LOGARITHMS OF NUMBERS GREATER THAN 1 – USE OF TABLES
THEORY OF LOGARITHMS
LINEAR EQUATIONS AND CHANGE OF SUBJECT OF FORMULAE
VARIATION
COLLECTION AND TABULATION OF DATA
MEAN, MEDIAN AND MODE OF UNGROUPED DATA
COLLECTION AND TABULATION OF GROUPED DATA
MEAN, MEDIAN AND MODE OF GROUPED DATA
MEAN DEVIATION
VARIANCE AND STANDARD DEVIATION
QUARTILES AND PERCENTILES BY INTERPOLATION METHOD
THE BASIC THEORY OF PROBABILITY
PROBABILITY ON SIMPLE EVENTS
PROBABILITY ON PACK OF PLAYING CARDS
PROBABILITY ON TOSSING OF COINS
PROBABILITY ON THROWING OF DICE
MISCELLANEOUS PROBLEMS ON PROBABILITY

Readers will find these topics well simplified, thereby making mathematics more interesting.
A constructive review of this mathematics textbook will be highly appreciated from buyers so as to give an overview to others who intend to purchase a copy of it, and also to serve as a form of advice to the author when revising the book.

درباره کتاب Algebra, Statistics And Probability – A Mathematics Book For High Schools And Colleges ترجمه شده از گوگل


این کتاب ، جبر ، آمار و احتمال ، به دقت نوشته شده است تا برخی از مباحث ریاضیات را با توضیح آنها با ذهنیت ، به شما آموزش دهد تا به طور کامل در مباحث مجهز شوید. این کتاب الکترونیکی “معلم” ریاضیات است که برای دانش آموزان دبیرستان ها و کالج ها مناسب است. همچنین به عنوان ابزاری مفید برای دانشجویانی که خود را برای امتحانات ورودی کالج ها و دانشگاه ها آماده می کنند ، مفید است. توضیحات گام به گام ارائه شده در مثالهای متعدد قابل مطالعه آسان است ، زیرا مراقبت در توضیح کافی برجسته نکات برجسته و ایده های ریاضی انجام شده است. این کتاب سطح درک شما از جبر ، آمار و احتمال را افزایش می دهد. تمرینات متعددی در پایان هر فصل برای آزمایش درک دانش آموزان از مباحث ارائه شده است. عناوین مورد بحث در این کتاب الکترونیکی شامل موارد زیر است:
تعداد پایه
ریاضیات مدولار
فرم استاندارد و تقریب اعداد
قوانین شاخص ها
لگاریتم اعداد بزرگتر از ۱ – استفاده از جداول
نظریه لگاریتم ها
معادلات خطی و تغییر موضوع فرمول ها
تغییر
جمع آوری و جدول بندی داده ها
معنی ، ماده و حالت داده های لغو نشده
جمع آوری و جدول بندی داده های گروه بندی شده
معنی ، ماده و حالت داده های گروه بندی شده
به معنی برداشتن
واریانس و پیوند استاندارد
چهارم و درصد با روش تفسیر
نظریه اساسی احتمال
احتمال وقایع ساده
احتمال بسته بندی کارتهای بازی
احتمال استفاده از سکه
احتمال پرتاب تاس
مشکلات متفرقه در مورد احتمال

خوانندگان این مباحث را به خوبی ساده می دانند و در نتیجه ریاضیات را جالب تر می کنند.
یک بررسی سازنده از این کتاب درسی ریاضیات بسیار مورد استقبال خریداران قرار خواهد گرفت ، به طوری که به دیگران که قصد دارند نسخه ای از آن را خریداری کنند ، و همچنین به عنوان نوعی توصیه به نویسندههنگام تجدید نظر در کتاب ، از آنها بسیار استقبال می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله