دانلود کتاب Anatomy & Physiology, 2013

نام کتاب: Anatomy & Physiology

نویسنده: Openstax College

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۳

کد ISBN کتاب: ۱۹۳۸۱۶۸۱۳۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۳۵۹

حجم کتاب: ۳۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Rice University

Description About Book Anatomy & Physiology From Amazon


ABOUT THE BOOK: Anatomy and Physiology is a dynamic textbook for the yearlong Human Anatomy and Physiology course taught at most two- and four-year colleges and universities to students majoring in nursing and allied health. A&P is 29 chapters of pedagogically effective learning content, organized by body system, and written at an audience-appropriate level. The lucid text, strategically constructed art, inspiring career features, and links to external learning tools address the critical teaching and learning challenges in the course. Color is used for pedagogical effect in A&P. Most art will consist of elegant black line, with the strongest line illustrating the most important structure(s) and shading used to show dimension and shape. Color (used only when needed) highlights and clarifies the primary anatomical or functional point of the illustration. Student focus is drawn to the most important learning point in each illustration, without distraction from excessive gradients, shadows, and loud highlights. The online book provides students with links to surgical videos, histology, interactive diagrams, and cadaver imagery at critical junctures. This book is available online for free at openstaxcollege dot org

درباره کتاب Anatomy & Physiology ترجمه شده از گوگل


درباره کتاب: آناتومی و فیزیولوژی یک کتاب درسی پویا برای دوره یکساله آناتومی و فیزیولوژی انسانی است که در حداکثر کالج ها و دانشگاه های دو و چهار ساله به دانشجویان رشته های پرستاری و بهداشت متفقین آموزش داده می شود. A&P 29 فصل از محتوای یادگیری مagogثر در آموزش است که توسط سیستم بدن سازماندهی شده و در سطح مناسب مخاطب نوشته شده است. متن شفاف ، هنر با استراتژیک ، ویژگی های شغلی الهام بخش و پیوند به ابزارهای یادگیری بیرونی ، چالش های مهم آموزش و یادگیری را در این دوره برطرف می کند. رنگ برای تأثیر آموزشی در A&P استفاده می شود. بیشتر هنرها از خط مشکی ظریف تشکیل شده و قوی ترین خط نشان دهنده مهمترین ساختار (ها) و سایه اندازهای استفاده شده برای نشان دادن بعد و شکل است. رنگ (فقط در صورت لزوم استفاده می شود) نقطه اصلی تشریحی یا عملکردی تصویر را برجسته و روشن می کند. تمرکز دانش آموز در مهمترین نکته یادگیری در هر تصویر جلب می شود ، بدون اینکه حواس شما را از شیب های زیاد ، سایه ها و هایلایت های بلند پرت کند. این کتاب آنلاین پیوندهایی به فیلم های جراحی ، بافت شناسی ، نمودارهای تعاملی و تصاویر جسد در مقاطع حساس برای دانشجویان فراهم می کند. این کتاب بصورت رایگان در سایت openstaxcollege dot org در دسترس است

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله