دانلود کتاب Applied Genetics In Healthcare – A Handbook For Specialist Practitioners, 2005

نام کتاب: Applied Genetics In Healthcare – A Handbook For Specialist Practitioners

نویسنده: Heather Skirton

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۳۰۷۹۷۷, ۰۲۰۳۳۰۷۹۷۶, ۱۸۵۹۹۶۲۷۴۲, ۹۷۸۱۸۵۹۹۶۲۷۴۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۴۸

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Taylor & Francis Group

Description About Book Applied Genetics In Healthcare – A Handbook For Specialist Practitioners From Amazon


Introduction to genetic healthcare — Foundations in genetic science — Working practically in genetic healthcare — Working professionally in genetic healthcare — Working to support families — Working as an educator for families and professionals — Working as a researcher — Autosomal-dominant inheritance — Autosomal recessive inheritance — X-linked inheritance — Familial cancer — Chromosomal and non-traditional patterns of inheritance — Multifactorial inheritance and common diseases

درباره کتاب Applied Genetics In Healthcare – A Handbook For Specialist Practitioners ترجمه شده از گوگل


مقدمه ای بر مراقبت های بهداشتی ژنتیکی- مبانی علم ژنتیک- کار عملی در مراقبت های ژنتیکی- کار حرفه ای در مراقبت های ژنتیکی- کار برای حمایت از خانواده ها- کار به عنوان مربی خانواده و متخصصان- کار به عنوان محقق- اتوزومال- وراثت غالب-وراثت اتوزومی مغلوب-وراثت مرتبط با X-سرطان خانواده-الگوهای وراثت کروموزومی و غیر سنتی-وراثت چند عاملی و بیماریهای شایع

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله