دانلود کتاب Atlas Of Clinical Hematology, 6th ed, 2005

نام کتاب: Atlas Of Clinical Hematology

نویسنده: Professor Dr. Med. Helmut Löffler و Professor Dr. Med. Johann Rastetter و Professor Dr. Med. Dr. Phil. T. Haferlach

ویرایش: ۶

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۲۱۰۱۳۹, ۹۷۸۳۵۴۰۲۷۰۱۶۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۲۹

حجم کتاب: ۲۹ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Atlas Of Clinical Hematology From Amazon


This 6th edition of the atlas has integrated the 2001 WHO classification and made use of figures and descriptions to document recently described types of leukemia and lymphoma. The latter include leukemias of dendritic cells, rare lymphomas and persistent polyclonal B lymphocytosis, which takes a special place in the classification.

The volume covers all the microscopic methods in hematology that form the basis of diagnosis as well as the results of modern immunologic, cytogenetic and molecular-genetic investigation. Special emphasis is placed on the cytogenetic and molecular-genetic characterization of biological entities that might form the basis for innovative therapies.

Normal results and pathological findings are compared, and the various findings made during therapy are depicted. All in all the Atlas of Clinical Hematology represents a complete and helpful reference work which should be present in every hematologic and oncologic department as well as in clinical laboratories for online diagnostics and scientific research.

درباره کتاب Atlas Of Clinical Hematology ترجمه شده از گوگل


این ششمین نسخه از اطلس طبقه بندی WHO 2001 را ادغام کرده و از شکل ها و توضیحاتی برای مستند کردن انواع سرطان خون و لنفوم که اخیراً توصیف شده استفاده کرده است. موارد دوم شامل سرطان خون سلولهای دندریتیک ، لنفوم های نادر و لنفوسیتوز مداوم پلی کلونال B است که جایگاه ویژه ای در طبقه بندی دارد.

این حجم شامل تمام روشهای میکروسکوپی در خون شناسی است که اساس تشخیص و همچنین نتایج تحقیقات ایمونولوژیک ، سیتوژنتیک و ژنتیکی مولکولی مدرن را تشکیل می دهد. تأکید ویژه بر خصوصیات سیتوژنتیک و مولکولی – ژنتیکی موجودات بیولوژیکی است که ممکن است پایه و اساس درمانهای نوآورانه باشد.

نتایج طبیعی و یافته های پاتولوژیک مقایسه شده و یافته های مختلفی که در طول درمان به دست آمده به تصویر کشیده شده است. در مجموع اطلس هماتولوژی بالینی یک کار مرجع کامل و مفیدی را نشان می دهد که باید در هر بخش خون و سرطان و همچنین در آزمایشگاه های بالینی برای تشخیص آنلاین و تحقیقات علمی وجود داشته باشد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله